Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 09:04

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 334


Τ.κ.: 26443
Τηλέφωνο: 2610 275230
Fax: 2610 243922
e-mail: taae-achaias@minagric.gr