Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017 10:06

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

T.κ.: 45110 - Τ.Θ. 1171
Τηλέφωνα: 26510 79307
Fax: 26510 33161
e-mail: kepioan@minagric.gr