« ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
2005

1255η σύνοδος (07.03.05)

1256η σύνοδος (04.04.05)

1257η σύνοδος (18.04.05)

1258η σύνοδος (02.05.05)

1259η σύνοδος (09.05.05)

1260η σύνοδος (17.05.05)

1261η σύνοδος (06.06.05)

1262η σύνοδος (13.06.05) 

1263η σύνοδος (27.06.05)

1264η σύνοδος (11.07.05)

1265η σύνοδος (05.09.05)

1269η σύνοδος (17.10.05)

 

2006

1274η σύνοδος (16.01.06)

1281η σύνοδος (08.05.06)

1291η σύνοδος (29.09.06)

 1294η σύνοδος (06.11.06)

1295η σύνοδος (14.11.06)  

1296η σύνοδος (27.11.06)

1297η σύνοδος (06.12.06)

 

2007

1299η σύνοδος (15.01.07)

1300η σύνοδος (22.01.07)

1301η σύνοδος (12.02.07)

1302η σύνοδος (26.02.07)

1303η σύνοδος (05.03.07)

1304η σύνοδος (12.03.07)

1306η σύνοδος (26.03.07)

1307η σύνοδος (02.04.07)

1309η σύνοδος (08.05.07)

1310η σύνοδος (15.05.07)

1312η σύνοδος (29.05.07)

1313η σύνοδος (04.06.07)

1314η σύνοδος (18.06.07)

1315η σύνοδος (25.06.07)

1316η σύνοδος (09.07.07)

1320η σύνοδος (01.10.07)

1324η σύνοδος (12.11.07)

 

2008

1328η σύνοδος (14.01.08)

1329η σύνοδος (28.01.08)

1333η σύνοδος (10.03.08)

1336η σύνοδος (05.05.08)

 

2009

1358η σύνοδος (16.02.09)

1362η σύνοδος (21.04.09)

1363η σύνοδος (11.05.09)

1368η σύνοδος (06.07.09)

1369η σύνοδος (14.09.09)

1370η σύνοδος (21.09.09)

1373η σύνοδος (26.10.09)

1374η σύνοδος (09.11.09)

1375η σύνοδος (16.11.09)

 

1377η σύνοδος (07.12.09)

 

2010

1378η σύνοδος (01.02.10)

1379η σύνοδος (15.02.10)

1380η σύνοδος (22.03.10)

1381η σύνοδος (26.04.10)

1382η σύνοδος (10.05.10)

1383η σύνοδος (31.05.10)

1384η σύνοδος (14.06.10)

1385η σύνοδος (05.07.10)

1386η σύνοδος (09.09.10)

 

1391η σύνοδος (06.12.10)

 

2011

1392η σύνοδος (10.01.11)

1395η σύνοδος (28.02.11)

1399η σύνοδος (10.05.11)

1393η σύνοδος (17.01.11)

1396η σύνοδος (07.03.11)

 

1394η σύνοδος (07.02.11)

1397η σύνοδος (04.04.11)

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: