«Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – SMALL TREASURES OF EUROPE» **** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης)» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – PDOPGIBASKET» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – TASTE THE PREMIUM» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου - GREAT GATHERINGS» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – ORACANDO» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FRUIT UP» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – A DROP OF GOLD» **** «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» **** «3η Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «Ορθή Επανάληψη της Απόφασης αριθμ. 10/5399/09.01.2023: Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουμε τη διαβούλευση και προετοιμασία του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ»

Με ευρεία συμμετοχή των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων διαμορφώνεται η νέα Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας στο πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027. Το πρώτο τρίμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό τον κύκλο διαβούλευσης είχαν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι δικαιούχοι επιδοτήσεων, οι οποίοι και κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλλαγές και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ.

Η διαβούλευση τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027 αποτελεί μια άκρως σημαντική ευκαιρία για ένα ευρύ δημόσιο διάλογο. Αυτή την ευκαιρία αξιοποιεί η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αφουγκραστούμε, να διαγνώσουμε, να συζητήσουμε, να αναδείξουμε όλα εκείνα τα ζητήματα, τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας, να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες προτάσεις και να αναζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις στο πλαίσιο σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Επιδιώκουμε την ευρεία ενημέρωση και συμμετοχή των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων στη συνδιαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον αγροδιατροφικό τομέα και την ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας και των δυσχερειών που προκαλούν.

Συνεχίζουμε το πλάνο που έχει καταρτιστεί για την ανάπτυξη της “εταιρικής σχέσης” και τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση της νέας ΚΑΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ έως και την υποβολή του προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, το 1ο τρίμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Την εβδομάδα 12-15 Ιανουαρίου 2021, διοργανώθηκαν 4 Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) σε περιφερειακό επίπεδο με τη συμμετοχή επιλεγμένων Φορέων, καθώς και ενημέρωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης του LEADER, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το «Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές με Ορίζοντα το 2040».
 • Τον Φεβρουάριο 2021, διεξήχθη τηλεφωνική, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, πανελλαδική έρευνα – διαβούλευση σε δείγμα 1.400 αγροτών – κτηνοτρόφων και δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων, στη βάση αναλυτικού ερωτηματολογίου σχετικά με τις αλλαγές και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ.
 • Την εβδομάδα 1 – 5 Μαρτίου 2021 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η SWOT ανάλυση με τη σχετική καταγραφή των αναγκών για τον Αγροτικό Χώρο που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο προετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ με στόχο την αξιολόγηση και ιεράρχηση τους. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες, γενικές και εξειδικευμένες τηλε-συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του αγροτικού κόσμου.
 • Την εβδομάδα 22-26 Μαρτίου 2021 το Υπουργείο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) συμμετείχε σε διαδικτυακό περίπτερο στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο περίπτερο αναρτήθηκε συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Ομάδων Εστίασης του ΕΑΔ αλλά και των άλλων φορέων που διοργάνωσαν διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Επίσης αναρτήθηκαν σχετικά βίντεο καθώς και σχετικά ενημερωτικά έντυπα.
 • Στις 8 Απριλίου διοργανώθηκε τηλε-σύσκεψη ενημέρωσης των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της νέας ΚΑΠ, σε συνδυασμό με παρουσίαση της προόδου κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Η ευρεία διαβούλευση θα συνεχιστεί και σε όλα τα επόμενα στάδια προγραμματισμού στη βάση των οροσήμων που έχουν τεθεί από τον χρονοπρογραμματισμό μας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της ΕΕ, ορόσημα που περιλαμβάνουν στο επόμενο διάστημα τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την εξειδίκευση των παρεμβάσεων ανά Ειδικό Στόχο της νέας ΚΑΠ.

Με τον συγκεκριμένο προγραμματισμό και την συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων φορέων προσδοκούμε να συνδιαμορφώσουμε την κατάλληλη στρατηγική με στόχο την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών εκείνων που απαιτούνται για τον σταδιακό αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μας μοντέλου και την αναδόμησή του σε νέες βάσεις, περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.


 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: