« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα,  4  Ιουνίου 2021

          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σπήλιος  Λιβανός στο Regional Growth Conference: Ο αγροδιατροφικός
τομέας μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για μια πράσινη βιώσιμη
περιφερειακή ανάπτυξη

 • Οι προτεραιότητες της αγροτικής οικονομίας, η ΚΑΠ και η κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για μια πράσινη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη , διασφαλίζοντας  οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και επισιτιστική ασφάλεια, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός στο συνέδριο στο Regional Growth Conference που διοργανώνει η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Όπως τόνισε, ο κ. Λιβανός αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΥΠΑΑΤ η διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής που θα μετασχηματίσει το παραγωγικό μοντέλο για την αγροδιατροφή, ώστε να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος, της επισιτιστικής επάρκειας, της διατροφικής ασφάλειας, της υγείας των καταναλωτών, του διατροφικού πολιτισμού και της βιωσιμότητας.

Η νέα αυτή Εθνική Στρατηγική έχει επτά σημαντικές προτεραιότητες:

 1. Στηρίζουμε τους 650.000 αγρότες μας, συνεχώς και τώρα στα δύσκολα. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας στεκόμαστε δίπλα τους, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα  για τη στήριξή τους, συνολικά ύψους περίπου 473 εκ. €, και παράλληλα στηρίζουμε τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων.
 2. Αναλογιζόμενοι την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της  κλιματικής αλλαγής, προχωράμε σε σχετικές δράσεις. Πρώτιστο μέλημά μας σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην αγροτική καλλιέργεια, καθώς είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής μας. Μεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο για τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ και προχωράμε στην υλοποίηση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων.
 3. Προγραμματίζουμε έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα, για την έξυπνη γεωργία και  τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή.
 4. Επιδιώκουμε την ένταξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο, της ιδέας της αγροτικής παραγωγής, της ορθής υγιεινής διατροφής και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και επέκταση των αγροτικών σχολών μας και ένα πρόγραμμα ειδικών καταρτίσεων με θεματικές ανά καλλιέργεια και ανά περιφέρεια.
 5. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες, παράνομες εισαγωγές και «ελληνοποιήσεις» και προχωράμε στην ενοποίηση και οριζόντια συνεργασία των 7 διαφορετικών ελεγκτικών μηχανισμών.
 6. Επικεντρωνόμαστε στην εξωστρέφεια της παραγωγής μας, πραγματοποιώντας συνεχείς διμερείς επαφές.
 7. Και τέλος, αλλά ίσως στην πιο κεντρική θέση: Θέτουμε στο επίκεντρο της αγροδιατροφικής πολιτικής μας την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα. Στόχος μας να ενισχύσουμε, να προστατέψουμε και να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα και μέσω αυτών τις αξίες μας, καθώς και να ανταποκριθούμε στη σύγχρονη απαίτηση για προϊόντα πιο υγιεινά, πιο θρεπτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Θέλουμε να επανατοποθετήσουμε τον ελληνικό τομέα τροφίμων στις αγορές του εξωτερικού, δίνοντας ταυτόχρονα στους παραγωγούς μας τη δυνατότητα να πετύχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους.

Στο σημείο αυτό ο κ. Λιβανός έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τώρα το συγκεκριμένο υπουργείο μετείχε μόνο στην ΔΕΘ. Τώρα είναι απόφαση να πηγαίνει παντού και να αναπτύσσει εξωστρεφή πολιτική με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές «Τολμάμε και τοποθετούμαστε για εθνική στρατηγική και αυτή την εθνική στρατηγική θέλουμε να την εφαρμόσουμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Λιβανός είπε ότι ο πρωτογενής τομέας θα ενισχυθεί με 2 δις ευρώ δρώντας πολλαπλασιαστικά για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Οι συγκεκριμένοι πόροι, όπως είπε, θα κατευθυνθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 • Τον μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα μέσω προγραμμάτων για την  καινοτομία και την πράσινη γεωργία, τον εκσυγχρονισμό, τον αγροτουρισμό, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και τη γενετική βελτίωση.
 • Τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. «είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δεν φοβόμαστε να πούμε ότι τον ιδιωτικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, τον θέλουμε μέσα στην προσπάθεια αυτή»
 • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα,
 • Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών

Σε ότι αφορά στην ΚΑΠ από την οποία η Ελλάδα δικαιούται 19,5 δις ευρώ τόνισε ότι στο τελευταίο Συμβούλιο υπουργών μέσα από τις παρεμβάσεις του έγινε εφικτό να διασφαλιστούν οι ελληνικές θέσεις για ορθή, παραγωγική και ρεαλιστική υλοποίηση της συμφωνίας. Και όχι μόνο αυτό, καθώς η Ελλάδα ηγήθηκε της συζήτησης. Την αλλαγή της αντιμετώπισης για τη χώρα μας, όπως σημείωσε ο κ. Λιβανός, τη βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα «μια διαφορετική εικόνα υπάρχει πια για τη χώρα στην παγκόσμια οικονομία μας και αυτό το βλέπουμε στα χαμηλά επιτόκια, αλλά και σε όλες τις πρωτοβουλίες με τελευταία το πράσινο διαβατήριο που ουσιαστικά η Ελλάδα πλέον «ρυμουλκεί» την υπόλοιπη Ευρώπη και το ίδιο θα κάνουμε και στο δικό μας αγροτικό χώρο», τόνισε και κατέληξε: «Η ΚΑΠ θέλει  κυρίως ρεαλισμό ευελιξία, επικουρικότητα, απλούστευση και σεβασμό στην ιδιαιτερότητα των κρατών».

 

foto typos040621b


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: