« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020

                                                                               Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σπήλιος Λιβανός: Τα agrologistics μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία
στην αγροδιατροφική παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν
στην οικονομική ανάκαμψη

Η δημιουργία κέντρων agrologistics σε  περιοχές κομβικής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική παραγωγή και συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, σε χαιρετισμό του  στη διαδικτυακή ημερίδα για τα Agrologistics του Οργανισμού «Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά».

Η εκτίμηση αυτή του κ. Λιβανού στηρίζεται στο ότι η Ελλάδα έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό και οι δυνατότητες αυτές, όπως είπε, δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Πεποίθηση του ΥΠΑΑΤ είναι ότι «μέσω της ανάπτυξης τέτοιων υποδομών δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, γόνιμων συνεργασιών και επιμερισμού του κόστους των υποδομών».

Αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη υποδομών agrologistics τα προσδιόρισε σε «κοινωνικά και οικονομικά, για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας: αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάλυψη των κενών στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον αγρότη μέχρι τον καταναλωτή, παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών,  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, εξοικονόμηση πόρων, μείωση της απώλειας των τροφίμων, διακίνηση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων».  Σημείωσε δε ότι «τα agrologistics ως σημαντική κατηγορία των logistics,  θα πρέπει να συνιστούν βασική παράμετρο σε κάθε προσπάθεια αναμόρφωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου».

Περιγράφοντας το νέο αυτό βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο ο κ. Λιβανός τόνισε ότι θα πρέπει:

  • να συνδέει τα παραδοσιακά ζητήματα με τα σύγχρονα ζητούμενα της νέας πολυσύνθετης πραγματικότητας, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και ο διατροφικός πολιτισμός,
  • Να αναδεικνύει τον αγροδιατροφικό τομέα σε κομβικό μοχλό ανάπτυξης.

Σε αυτή τη λογική αναδιαμόρφωσης του παραγωγικού μας μοντέλου στην οποία κινείται συνολικά η Κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη αλλά και ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Λιβανός επισήμανε ότι «πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες αναβάθμισης του ρόλου των agrologistics  στο γενικότερο πλαίσιο  της εφοδιαστικής αλυσίδας και του απαιτούμενου εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας».

Τέλος ο κ. Λιβανός συνεχάρη τους διοργανωτές αλλά και τον ιδρυτικό δωρητή τους, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, «ένα Ίδρυμα που ξεχωρίζει για την κοινωνική προσφορά του και αποτελεί παράδειγμα συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στην κρατική μέριμνα». 


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: