« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σπήλιος Λιβανός σε Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τα τρόφιμα:  «H διασφάλιση
βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη,
περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά.
Αν τρώμε καλά τρόφιμα, δεν είμαστε μόνο εμείς υγιείς αλλά και ο πλανήτης μας».

Την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός στην παρέμβασή του στην προδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα στη Ρώμη. 

Ο ΥΠΑΑΤ σημείωσε ότι ιδιαίτερα η πανδημία του covid και τα όλο συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα (όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές) έχουν αλλάξει πλέον τις κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες και τονίζουν τη σπουδαιότητα ενός εύρωστου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο θα διασφαλίζει πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές για όλους τους πολίτες. 

«Τα αποτελέσματα των κρίσεων αυτών έχουν ήδη φανεί στο πιάτο μας: στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα, τη γεύση αλλά και την ασφάλειά τους για την υγεία μας. 

Ως εκ τούτου, η διασφάλιση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά» τόνισε ο κ. Λιβανός και αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη αναζήτησης συνδυαστικών λύσεων σε σχέση με κρίσιμους παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχή μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, όπως :

 • την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και τη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων, προάγοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα καταναλωτικά πρότυπα και την υγιεινή διατροφή, 
 • την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων, που παραπλανά τους καταναλωτές και δεν τους επιτρέπει να κάνουν συνειδητές επιλογές, με την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ισχυροποίηση του πλαισίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
 • την αναβάθμιση του επιπέδου ευζωίας των ζώων, ως επιταγή της σύγχρονης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σταδιακής απεντατικοποίησης της εκτροφής και της μείωσης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών, 
 • τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων στην πρωτογενή παραγωγή, με την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση παθογόνων οργανισμών σε καλλιέργειες, όπως οι βιολογικοί παράγοντες ελέγχου, 
 • την ενσωμάτωση πρακτικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η ορθολογική διαχείριση των υδάτων, η καταπολέμηση της διάβρωσης των εδαφών και της αποψίλωσης των δασών, και η προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων. 
 • την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, για την εξασφάλιση μιας πιο βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, την βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

O YΠΑΑΤ σημείωσε ότι ως αρμόδιοι, οι υπουργοί Γεωργίας και Τροφίμων, οφείλουν να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες για ένα βιώσιμο και ασφαλές σύστημα τροφίμων, ενισχύοντας τον συντονισμό μεταξύ των χωρών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων.

«Κύριος στόχος των δημόσιων πολιτικών τα επόμενα χρόνια είναι να αφήσουμε για τις μελλοντικές γενιές ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ανθεκτικών, ασφαλών και δίκαιων συστημάτων τροφίμων» είπε ο κ. Λιβανός.

Τόνισε, δε, ότι σε  ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, ο ρόλος της ΚΑΠ μπορεί να είναι καταλυτικός, με την πράσινη αρχιτεκτονική να προσφέρει μια βάση για την ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και, κατ’ επέκταση, την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

«Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα έχουμε θέσει ως μέγιστη προτεραιότητά μας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα με στόχο τη διασφάλιση ασφαλέστερων, θρεπτικότερων και ποιοτικότερων τροφίμων δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων μας. 

Αν τρώμε καλά τρόφιμα, δεν είμαστε μόνο εμείς υγιείς αλλά και ο πλανήτης μας». 

                   foto typos280721


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: