«Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σπήλιος Λιβανός: Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να στηρίξει
την παραμονή κατοίκων στην περιφέρεια
 

Η πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα βασικά προτάγματα της εποχής μας με σημαντικές προοπτικές και προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός σε ομιλία του στο  Circle The Med και στη θεματική για την «Πράσινη μεγέθυνση (ή ανάπτυξη), στρατηγικές κατευθύνσεις και δράσεις», επισημαίνοντας ότι μπορεί να στηρίξει την παραμονή κατοίκων στην ελληνική περιφέρεια.

Πεποίθηση  του κ. Λιβανού είναι ότι η «πράσινη ανάπτυξη περιέχει μια αμοιβαία επωφελή λύση - win-win - για την οικονομία και το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα».

Για το λόγο αυτό, όπως εξήγησε η πράσινη ανάπτυξη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και υπενθύμισε την απόφαση του πρωθυπουργού για απολιγνιτοποίηση έως το 2028  καθώς και την πρόθεσή του, όπως τη διατύπωσε στην ομιλία του στον ΟΗΕ, να «να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή διασφαλίζοντας τη χρήση καθαρής ενέργειας από όλο και περισσότερους ανθρώπους», που αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στην επίτευξη του παραπάνω στόχου ο κ. Λιβανός σημείωσε: «Από τη μια οι δραστηριότητες της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί σε έναν βαθμό να επιβαρύνουν το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μορφές εντατικής γεωργίας.  Από την άλλη, όμως, η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να στηρίξει την παραμονή των κατοίκων στην ύπαιθρο, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αναβιώσει στοιχεία της τοπικής παράδοσης, αλλά και να συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

Αυτός είναι και ο λόγος, όπως εξήγησε ο κ. Λιβανός, που η ΕΕ επιχειρεί στροφή προς μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το τρίπτυχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και τη στήριξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης μέχρι το 2030, αποτυπώνοντας έτσι  την οικονομική, την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.

Ειδικά για τη Γεωργία, οι δύο στρατηγικές της ΕΕ, «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», που σε πολλά σημεία εξειδικεύουν την Πράσινη Συμφωνία, αναδεικνύουν την ανάγκη για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού συστήματος της Ένωσης.  Ταυτόχρονα, όπως είπε, διασφαλίζουν ότι η επιδιωκόμενη μετάβαση θα γίνει με βιώσιμο, δίκαιο, διαφανή, αποτελεσματικό και ισόρροπο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΑΑΤ σημείωσε ότι, σημαντικές παραμέτρους αποτελούν:  

 • η επισιτιστική επάρκεια και διατροφική ασφάλεια της Ένωσης,
 • η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας,
 • η συμμετοχή όλων των κρίκων της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και του συνόλου των κατοίκων της υπαίθρου, χωρίς αποκλεισμούς,
 • και, βεβαίως, η προσέλκυση νέων ανθρώπων στη Γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες καλούνται να καταστούν περισσότερο ελκυστικές. Αυτές τις στρατηγικές της Πράσινης Συμφωνίας ενσωματώνει και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η συμφωνία για την ΚΑΠ που αποτελεί μέσον για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός είναι τελικά, περισσότερο πράσινη,  με υψηλότερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα και σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Στόχος της ΚΑΠ 2023-2027 είναι να προωθήσει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα, που θα υποστηρίζει  και θα αναβαθμίζει τη ζωή και τη δουλειά  των αγροτών. Να προσφέρει στην κοινωνία  υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα. Θα διατηρεί ζωντανές τις  αγροτικές περιοχές. Η νέα ΚΑΠ, όπως τόνισε ο κ. Λιβανός,  «επιδιώκει την επίτευξη εννέα ειδικών στόχων, που μετουσιώνουν τους βασικούς στόχους της ΕΕ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Ενώ, εγκάρσιος είναι ο στόχος του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών σε εθνικό επίπεδο, αναλύουμε και εξειδικεύουμε τη νέα ΚΑΠ πραγματοποιώντας συνδιασκέψεις ενημέρωσης και εξαντλητικού δημοκρατικού διαλόγου με όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Συνδιαμορφώνουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα καταθέσουμε στο τέλος Δεκεμβρίου στην ΕΕ».

Όπως  είπε ο κ. Λιβανός τόνισε ότι «κινούμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση μέσω των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ προωθούμε την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας και στη γνώση, την ανταλλαγή πληροφόρησης. Στηρίζουμε στην πράξη τους αγρότες που επιλέγουν τη βιολογική παραγωγή, ώστε τα βιολογικά προϊόντα να μπουν σε κάθε σπίτι και ο πρωτογενής τομέας μας να γίνει πιο ανταγωνιστικός, εξωστρεφής, βιώσιμος». Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νέα διευρυμένα σε ό,τι αφορά στις καλλιέργειες, βιολογικά προγράμματα δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των νέων γεωργών στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης. «Ήδη υπερδιπλασιάσαμε τους πόρους για τους νέους αγρότες στο τρέχον πρόγραμμα και αυξάνουμε κατά 50% τους πόρους για τους νέους αγρότες στη νέα προγραμματική περίοδο», είπε ο κ. Λιβανός.

Κλείνοντας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι «αποτελεί καθήκον  αλλά και ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να δράσουμε συντονισμένα όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε ένα αύριο περισσότερο πράσινο και περισσότερο δίκαιο».

 


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: