«Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιχορήγηση εκδηλώσεων και δράσεων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διατροφική σήμανση και η παράνομη και λαθραία αλιεία στο
επίκεντρο της συνάντησης Σπήλιου Λιβανού με τον Ιταλό ομόλογό του Στέφανο Πατουανέλι 

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός  έγινε δεκτός από τον Ιταλό ομόλογό του κ. StefanoPatuanelli.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα των κοινών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας , καθώς το θέμα της νέας ΚΑΠ.

Όσον αφορά το θέμα Nutriscore, οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι είναι κοινή τους θέση η αντίθεσή  στην υιοθέτηση όλων των μοντέλων διατροφικής σήμανσης που χαρακτηρίζονται από ελλιπείς, λανθασμένες ή και παραπλανητικές ενδείξεις για τους καταναλωτές και την υγεία τους, καθώς και από ενδείξεις που εισάγουν διακρίσεις για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων.

 Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν  την ανάγκη στενότερης συνεργασίας   Ιταλίας και Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποστήριξη ενός συστήματος σήμανσης βασισμένου σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση, το οποίο ενισχύει τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής και προστατεύει εξαιρετικά προϊόντα.

Ο ΥΠΑΑΤ  παρουσίασε στον κ.  Patuanelli το έγγραφο που συντάχθηκε από ορισμένες ελληνικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο καλεί σε αποτελεσματικό συντονισμό και πιο στενή συνεργασία για την προώθηση μελετών και επιστημονικής έρευνας, στο ζήτημα της front-packδιατροφικής τιτλοφόρησης.

Επίσης,  ο έλληνας υπουργός εξέφρασε την προθυμία να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία που παρέχουν πιο ακριβείς και ρεαλιστικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Από την άποψη αυτή, η πρότασή του για κοινές συναντήσεις μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, έγινε δεκτή από τον Ιταλό υπουργό Αγροτικής Ανάπυτξης.

Ο κ. Patuanelli επανέλαβε στον Έλληνα ομόλογό του ότι «η κυβέρνηση έχει επίγνωση των κινδύνων που μπορεί να θέσει η εισαγωγή του Nutriscore για την αγροδιατροφική παραγωγική αλυσίδα και δεσμεύεται να επιτύχει σε κάθε forum, μια σαφή αναθεώρηση της μεθοδολογίας στην οποία βασίζεται το σύστημα Nutriscore, προς την κατεύθυνση για ένα ολοκληρωμένο και αντικειμενικό σύστημα όπως αυτό που προτείνει η Ιταλία: τη NutrInformBattery».

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης το ζήτημα της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της αλιείας, επιβεβαιώνοντας τις κοινές τους θέσεις και την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων και Ιταλών αλιέων, καθώς και τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Ο κ.Λιβανός εξέφρασε την ανησυχία του για συστηματικές πρακτικές παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (IUU) από πλοία υπό τουρκική σημαία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και τους συλλογικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα σκάφη τρίτων χωρών, δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ. Επιπλέον, τέτοιες πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας, θεμελιώδεις για τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Ο κ.Patuanelli σημείωσε ότι η Ιταλία αντιμετωπίζει επίσης παρόμοια προβλήματα με τρίτες χώρες. Οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα και ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, που απαιτεί ευρωπαϊκή δράση και συγκεκριμένα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα άρθρα 25, 26, 27 και 33 του Κανονισμού 1005/2008, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Σχετικά με τη νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί να καθορίσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια, για την υλοποίηση των επιλογών που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κ.κ Λιβανός και Ρatuanelli  μοιράστηκαν επίσης πληροφορίες για την κατάσταση εκπόνησης των σχεδίων, καθώς και για τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι αγροδιατροφικές εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον αγροτικό τομέα και να υποστηριχθεί ο ρόλος της προστασίας του οικοσυστήματος που διαδραματίζουν οι αγρότες, οι δασολόγοι και οι κτηνοτρόφοι.

Ο  Ιταλός Υπουργός  επεσήμανε  ότι «η ΚΑΠ, η Νέα Πράσινη Συμφωνία, η επόμενη γενιά της ΕΕ και τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσουν συστημικές δράσεις για την ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών».

Ο Ελληνας Υπουργός  αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δέσμευση της Ελλάδας έως το 2030 να ορίσει το 30% των χωρικών υδάτων ως προστατευόμενη περιοχή αλιείας και το 10%, ως μη αλιευτική περιοχή με στόχο την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων από τη συστηματική υπεραλίευση.

Τέλος οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν στενά για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, θέτοντας τον αγροτικό τομέα στο επίκεντρο της διμερούς συνεργασίας.

 

foto typos241021 1

 

foto typos241021 2


 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: