«Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020


Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έγκριση ελληνικών εργαστηρίων ελέγχου για την τριετία 2022-2025, για εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης στην Ινδονησία

Δώδεκα ελληνικά εργαστήρια έλαβαν έγκριση για την τριετία 2022-2025, για την έκδοση πιστοποίησης σε ελληνικά αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, που εξάγονται στην Ινδονησία.

Από την Ελλάδα μπορούν να εξάγονται στην Ινδονησία τα παρακάτω οκτώ προϊόντα φυτικής προέλευσης:

 • ακτινίδια,
 • πορτοκάλια,
 • επιτραπέζια σταφύλια,
 • κεράσια,
 • δαμάσκηνα,
 • πράσινα μήλα,
 • μανταρίνια και
 • αποξηραμένες σταφίδες.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να εξάγονται εφόσον συνοδεύονται με αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, από ελληνικά εργαστήρια εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν σε: α) υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ),  β) Βαρέα Μέταλλα, γ) Μυκοτοξίνες και δ) Μικροβιολογικά.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2022 ήταν εγκεκριμένα τέσσερα (4) ελληνικά εργαστήρια. Εφέτος, υποβλήθηκε έγκαιρα φάκελος από το ΥπΑΑΤ προς το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας, σε συνεργασία με την Β5 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα, με τις αιτήσεις δώδεκα (12) εργαστηρίων ελέγχου.  Τα πεδία των ελέγχων εστάλησαν από τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια, ανάλογα και με τις δραστηριότητές τους, για τις οποίες είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISOEN17025.

Ο φάκελος των ελληνικών εργαστηρίων αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας και όλα τα ελληνικά εργαστήρια εγκρίθηκαν για την 3ετία 2022-2025 σύμφωνα με το με αριθ. 3094/KPTS/KR.040/K/05/2022 Διάταγμα Υπουργού Γεωργίας της Ινδονησίας που δημοσιεύθηκε.

Τα 12 εγκεκριμένα εργαστήρια της χώρας μας από τις αρχές της Ινδονησίας για την 3ετία 2022-2025 (μέχρι 31 Μαΐου 2025), αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α                  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

Mπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων

Στεφάνου Δέλτα 8, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά

Υπολείμματα φπ

2

VELTIA S.A. (VELTIA Labs for Life) Θεσ/νίκη,

Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/νίκης Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Θεσ/νίκη

Υπολείμματα φπ, Βαρέα Μέταλλα,

Μυκοτοξίνες

3

VELTIA S.A. (VELTIA Labs for Life), Aθήνα

1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, T.K. 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής

Υπολείμματα φπ,

Μικροβιολογικά

4

Cadmion Laboratory

Εθνικής Αντιστάσεως 153, T.K. 202 00 Κιάτο Κορινθίας

Υπολείμματα φπ,

Βαρέα Μέταλλα, Μυκοτοξίνες, Μικροβιολογικά

5

ΑGENT S.A.

Aλεξανδρουπόλεως 46, Τ.Κ. 11 527 Αθήνα

Υπολείμματα φπ,

Βαρέα Μέταλλα, Μυκοτοξίνες

6

Γενικό Χημείο του Κράτους, Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών,

Aν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αθήνα

Υπολείμματα φπ,

Βαρέα Μέταλλα

7

Γενικό Χημείο του Κράτους, Xημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας,

N. Βότση 1, ΤΚ 54 625 Θεσ/νίκη

Bαρέα Μέταλλα, Μυκοτοξίνες

8

Γενικό Χημείο του Κράτους, Xημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας,

Ι. Δόμπολη 30, Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα

Bαρέα Μέταλλα

9

Γενικό Χημείο του Κράτους, Xημική Υπηρεσία Πειραιά,

Aκτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς

Μυκοτοξίνες

10

Modern Analytics-Marios Maroulis

14ο χλμ Θεσ/νικης-Πολύγυρου, Αερογέφυρα Θέρμης- Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης

Yπολείμματα φπ, Μικροβιολογικά

11

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Γενική Δ/νση Τροφίμων-ΥπΑΑΤ)

Τ.Θ. 60436, T.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης

Yπολείμματα φπ

12

Xημικοτεχνική Λαγκουβάρδου-Σπαντιδάκη Ο.Ε.

Δικωνύμου Μακρή 1, Κόμβος Αμαρίου, Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη

Yπολείμματα φπ, Μικροβιολογικά

 

Τα παραπάνω εργαστήρια είναι στη διάθεση των Ελλήνων εξαγωγέων προκειμένου να τα αξιοποιήσουν για να αυξήσουν τις ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδονησία.


 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: