«Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

EPIKEFALIDA2020

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Σ. Κεδίκογλου: Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών

Με επίκεντρο την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκολγου, ανέπτυξε τον Εθνικό Στρατηγικό στόχο για την ενίσχυση του κλάδου σε χαιρετισμό του κατά τη Γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP).

Ο Υφυπουργός, ενώπιον της προέδρου της Ομοσπονδίας κας. Λάρα Μπαράζι- Γερουλάνου και εκπροσώπων του κλάδου από τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρθηκε στους πυλώνες του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ:

1. Ανάπτυξη μέσω υλοποίησης ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού
2. Περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του κλάδου
3. Ενίσχυση της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ακολούθως απαρίθμησε τους λόγους που η Ελλάδα είναι «υπερήφανη» για τον συγκεκριμένο  τομέα:

  • Είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και στην τόνωση των τοπικών οικονομιών. Δεν είναι μόνο οι περίπου 000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, αλλά και η υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών όπου δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μορφές απασχόλησης.
  • Είναι κλάδος με εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς το 80% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία και στο εμπορικό ισοζύγιο. Τα ελληνικά προϊόντα εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες.
  • Είναι ένας καινοτόμος και περιβαλλοντικός βιώσιμος τομέας που παρέχει ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και βιώσιμα με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Η υδατοκαλλιέργεια έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους ζωικής παραγωγής. 

«Όσον αφορά τους στόχους παραγωγής, το στρατηγικό μας σχέδιο προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη 3% έως το 2025 και 5% μέση ετήσια ανάπτυξη μεταξύ 2025 και 2030. Η ανάπτυξη συνδέεται επίσης με τη δημιουργία 10% επιπλέον θέσεων εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας», τόνισε και πρόσθεσε ότι «εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη άλλων τύπων υδατοκαλλιέργειας, όπως τα φύκη».

Ο κ. Κεδίκογλου υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλές λειτουργικές προκλήσεις αλλά η πιο σημαντική είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης, το οποίο σήμερα είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον 20% και δεσμεύτηκε ότι στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλες τις οικονομικές δυνατότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Σημειώνεται, ότι συνολικός προϋπολογισμός του (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε κατόπιν συνεργασίας του κ.Κεδίκογλου και του Γ. Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη, ανέρχεται σε 519,64 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων 363,75 εκ. € (70%) αφορούν Ενωσιακούς Πόρους, οι οποίοι προέρχονται από το Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) ενώ 155,9 εκ. € (30%) αφορούν σε Εθνικούς Πόρους.

 foto typos021222


 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: