Πρόσκληση - συμμετοχή σε επιχειρηματική αντιπροσωπεία συνοδεία του Επιτρόπου Hogan -TOKYO/ΙΑΠΩΝΙΑ (8-11 Μαϊου 2019) **** 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Κατάρτιση Καταλόγου έτους 2019, ενδιαφερομένων για Μελέτες κατηγορίας 23 και 27-άρθρο 118 ν. 4412/2016 **** Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων για το έτος 2019 για τη δράση 10.1.04 **** 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» **** Ανακοινώσεις για την Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» **** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΟ 2018 **** «Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δημόσια διαβούλευση» **** ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» -ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2018 **** Πρόσκληση - συμμετοχή σε επιχειρηματική αντιπροσωπεία συνοδεία του Επιτρόπου Hogan -DUBAI 16-19 Φεβρουαρίου 2019 **** Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2018-2019 (14.09.18) **** ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLLELA FASTIDIOSA **** Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ανάπτυξη εργοταξίου φράγματος Ασωπού σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο την ολοκλήρωση
των εργασιών μέχρι την 31/12/2020

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης πραγματοποίησε την τέταρτη επίσκεψη στην περιοχή της κατασκευής του φράγματος Ασωπού Κορινθίας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών, επιτόπου του έργου, από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», που ανέλαβε τη συνέχιση εκτέλεσης, κατ΄ άρθρο 70 παρ. 2 εδαφ. 2ο του Ν. 3669/2008, του έργου λόγω πτώχευσης του ετέρου μέλους της κοινοπραξίας, με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 62/19-01-2018 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την με αριθ. πρωτ. 1645/02-02- 2018 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.
Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ως μοναδική πλέον Ανάδοχος του έργου «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας» ανέλαβε την εκτέλεση του συνόλου του έργου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις τροποποιήσεις αυτών, τις Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα και αντικατέστησε τις εγγυητικές επιστολές του έργου ως μοναδικός ανάδοχος του έργου.
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμης και τα τεχνικά στελέχη των συναρμόδιων υπηρεσιών επισκέφτηκαν όλη την έκταση του έργου και ενημερώθηκαν για την πρόοδο και τον προγραμματισμό των εργασιών. Σύμφωνα με την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει δραστηριοποιηθεί ικανοποιητικά το εργοτάξιο, στο οποίο εργάζονται περίπου πενήντα (50) άτομα, σε τρία κυρίως μέτωπα και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:

 • εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης του οπλισμού για την σκυροδέτηση του δαπέδου της σήραγγας εκτροπής,
 • εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης του αγωγού εκτροπής
 • εκτελούνται τσιμεντενέσεις και
 • γίνονται εκσκαφές για τη λήψη του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για φίλτρο και στραγγιστήριο, ενώ παράλληλα θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές των υλικών.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της αναδόχου εταιρείας στο εργοτάξιο, υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, συμμετείχαν τα τεχνικά στελέχη της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του έργου και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.
Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και του αναδόχου για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα και δίχως περαιτέρω καθυστερήσεις οι εργασίες του φράγματος. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές ενέργειες για την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης για το σύνολο των εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση για την επίταξη των επικείμενων μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Με εξασφαλισμένη την συγχρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και την τήρηση του εγκεκριμένου οργανογράμματος και του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών αναμένεται η έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του φράγματος μέχρι την 31/12/2020.

foto typos250718

foto typos250718 1

Τοποθέτηση οπλισμού στο δάπεδο της σήραγγας

foto typos250718 2

Εκτέλεση τσιμεντενέσεων

foto typos250718 3

Δοκιμαστικές εκσκαφές για παραγωγή φίλτρων και στραγγιστηρίων

foto typos250718 4

Σκυροδετήσεις στον αγωγό εκτροπής

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας