« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013

 

Συνέντευξη

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη
στο Ρ/Σ Αθήνα 9.84
και το δημοσιογράφο Τάκη Καμπύλη
για την πολιτική υποστήριξης των ψυχανθών

Δημοσιογράφος: Εδώ και καιρό έχετε επιλέξει και υποστηρίξει ως πολιτική, ότι η γεωργία επανακάμπτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει η γεωργία και η κτηνοτροφία να αποτελέσει και στην Ελλάδα ένα πυλώνα μιας νέας πορείας, μιας ανάπτυξης του τόπου. Μάλιστα με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι έχετε αρθρογραφήσει για πολύ πιο εξειδικευμένα θέματα, δίνοντας κατά κάποιο τρόπο και ένα χάρτη πορείας για όσους σήμερα ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι στη γεωργία. Για παράδειγμα η τελευταία σας καμπάνια για τα όσπρια για τα ψυχανθή γενικότερα.

Υπουργός: Προσπαθούμε όσο μπορούμε και όπως κι εσείς σωστά επισημαίνετε οι προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά στις πολιτικές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ, η περίοδος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τώρα γιατί καθώς τελειώνει η τρέχουσα ΚΑΠ δηλαδή με το τέλος του 2013 και θα αρχίσει σιγά - σιγά η καινούργια, είναι μια κρίσιμη στιγμή να αναδιατάξουμε τις πολιτικές μας, να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, εννοώ σε όλη την Ευρώπη, και να τραβήξουμε μπροστά ένα δρόμο, για μια πιο βιώσιμη οικονομικά βιώσιμη αλλά και αειφόρο γεωργία, με την υποστήριξη της ποιότητας των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα.
Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις λοιπόν σημαντικό ρόλο έπαιξαν πολιτικές που λένε «Κοιτάξτε, τι αδυναμίες είχαμε στο παρελθόν;» Για παράδειγμα, κάναμε όλη την κτηνοτροφία της Ευρώπης και ιδιαίτερα την ενσταυλισμένη, να είναι εξαρτώμενη από ζωοτροφές που έρχονται από το εξωτερικό. Είπα ότι «βλέπετε πως ανεβαίνουν αυτές οι τιμές των ζωοτροφών, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι δικό της για να αντιμετωπίσει αυτό το διαρθρωτικό της πρόβλημα». Εκεί υποστήριξα ότι πρωτεϊνούχες ζωοτροφές στον τόπο μας, όπως και πρωτεϊνούχες τροφές στον τόπο μας, αποτελούν τα ψυχανθή φυτά. Τα ψυχανθή φυτά που είναι εξαιρετικά για το περιβάλλον, «τρώνε» λίπασμα από την ατμόσφαιρα δεν χρειάζεται να τα λιπαίνουν οι γεωργοί μας.

Δημοσιογράφος: Φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά.

Υπουργός: Φασόλια, ρεβίθια, κουκιά για τον άνθρωπο, κτηνοτροφικά κουκιά για τα ζώα, βίκος, λαθούρια, τριφύλλια και τα λοιπά, όλα αυτά τα καλλιεργούμενα είδη αυτής της οικογένειας αυτολιπαίνονται και με τον τρόπο αυτό γεμίζουν το έδαφος, αναζωογονούν το έδαφος, έλεγε ο Θεόφραστος 300 χρόνια π.Χ., και με τον τρόπο αυτό εναλλασσόμενα μάλιστα με τα σιτηρά, γιατί αφήνουν λίπασμα και για τα σιτηρά που ακολουθούν, είναι φοβερά ευεργετικά για το περιβάλλον και το έδαφος.
Μειώνουν το κόστος των εισροών για το γεωργό, γιατί δεν χρειάζεται τόσα λιπάσματα και τόσα φυτοφάρμακα. Πρόκειται για σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Μάλιστα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ υπάρχει μια παράμετρος να γίνει δηλαδή πιο αειφόρα, μια παράμετρος πρασινίσματος. Χάρις και στις δικές μου προσπάθειες η καλλιέργεια ψυχανθών θεωρείται «πρασίνισμα» της γεωργίας, οπότε ο γεωργός δεν χρειάζεται να πάρει κανένα άλλο μέτρο.
Όμως από αυτά τα ψυχανθή έχουν όφελος πέρα του περιβάλλοντος, η κτηνοτροφία μας και πέρα της κτηνοτροφίας και η ανθρώπινη διατροφή, γιατί εκεί ανήκουν οι εξαιρετικές πρωτεΐνες που παράγουν τα ψυχανθή τρόφιμα όπως το ρεβίθι, τα φασόλια, οι φακές κ.ά.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα ανοίγει η αγορά της Ινδίας, όπως διάβασα σε κάποιο άρθρο σας με τα ψυχανθή.

Υπουργός: Η Ινδία είναι ένας μεγάλος, θα έλεγα καταναλωτικός γίγαντας. Σύντομα θα δείτε ότι θα ξεπεράσει πληθυσμιακά την Κίνα. Στην Ινδία, όπως ξέρετε, η κατανάλωση βόειου κρέατος είναι αμαρτία, δεν το τρώνε. Δεν τρώνε και τα χοιρινά, επομένως εκεί είπαν «αφού δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτεΐνες λευκώματος στη διατροφή μας από τα ζώα, ίσως μόνο από το γάλα, πρέπει να τα πάρουμε από τις φυτικές πρωτεΐνες, δηλαδή που είναι το κρέας των φτωχών». Έτσι το ρεβίθι εκεί έγινε εθνικό τους προϊόν.
Έχουν κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια στην επιστήμη τους να αλληλουχίσουν το γονίδιο, να το βελτιώσουν, να κάνουν πιο παραγωγικές ποικιλίες, να κάνουν ποικιλίες εμπλουτισμένες με γονίδιο αντοχής σε αρρώστια, με διασταυρώσεις και συμβατικά προγράμματα, άρα ανέβασαν ακόμη περισσότερο την καλλιεργητική του και τη διατροφική του αξία.

Για τις διεξόδους που δίνει ο αγροδιατροφικός τομέας στους νέους

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, διαβάζοντας και ακούγοντάς σας τον τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι από κάτω υπάρχει ένα μήνυμα «Γυρίστε στη γεωργία».

Υπουργός: Γυρίστε στην ποιοτική γεωργία μάλιστα στην αειφόρα γεωργία.

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, είμαι 40ρης –όχι εγώ προσωπικά- είμαι εξειδικευμένος όχι στη γεωργία, αλλά στον κόσμο παρακολουθώ τα πράγματα της εποχής και συμβαδίζω με την εποχή και διερωτώμαι το Υπουργείο Γεωργίας έχει να μου προτείνει κάποια εναλλακτική πρόταση;

Υπουργός: Κατ’ αρχάς το Υπουργείο Γεωργίας λέει ότι όλοι έχουν χώρο να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα, ή ακόμη – ακόμη και στη μεταποίηση, στη μεταποιητική βιομηχανία των τροφίμων, ή να γυρίσουν στη διακίνηση, την εμπορία προϊόντων, την πιστοποίηση, την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, όπως το διαδίκτυο και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών.
Υπάρχει μεγάλος χώρος όπου νέοι άνθρωποι ανεξάρτητα αν είναι εξειδικευμένοι γεωτεχνικοί ή όχι, μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους ίσως και με τη δική μας βοήθεια πρέπει να μας πει κάποιος και τι του αρέσει να κάνει, από πού κατάγεται. Υπάρχουν άνθρωποι που κατάγονται από ένα χωριό της Ηπείρου και μπορεί να έχουν ένα σπίτι αναγκαστικά εκεί θα τον βοηθήσουμε να καταπιαστεί με την κτηνοτροφία ή με τη διαχείριση των βοσκοτόπων για την κτηνοτροφία. Ή με μια μεταποιητική μικρή μονάδα να κάνει τυρί, να κάνει γιαούρτι, μυζήθρα, ξινόγαλα ένα σωρό παραδοσιακά μας προϊόντα, που βλέπετε τώρα με τη σύγχρονη γνώση τι αξία αποκτούν.
Δεν είναι παράξενο που η Ευρώπη βλέποντας τι ακριβώς θέλει ο καταναλωτής, ή τι πρέπει να θέλει ο καταναλωτής μαζί με τα τρία κλασικά σήματα ποιότητας –κλασικά, γιατί ήδη λειτουργούν εδώ και μερικά χρόνια, όπως είναι τα προϊόντα ΠΟΠ, τα Γεωγραφικής Ένδειξης, τα Βιολογικής Γεωργίας, έρχεται και βάζει τώρα σήματα στα Παραδοσιακά Προϊόντα της Ευρώπης, στα προϊόντα της Ορεινής Οικονομίας της Ευρώπης, ή της Νησιωτικής.
Να λοιπόν κάποιος να μας πει από πού είναι, τι του αρέσει, τι θα ήθελε να κάνει, που θα ήθελε να βοηθηθεί, τι καινούργιο υπάρχει, σας έλεγα λίγο πριν για τις νέες ποικιλίες ρεβιθιών, να καταπιαστεί με τη γαστρονομία αυτών των πραγμάτων στα παρακάτω βήματα, με τη διατροφή εξειδικευμένων ομάδων πληθυσμού. Δέστε πόσοι συνάνθρωποί μας έχουν αλλεργία στη γλουτένη των σιτηρών είναι οι πάσχοντες από την κοιλιοκάκη, στις οικογένειες αυτές δεν μπαίνει ούτε ψωμί, ούτε μπισκότο, ούτε τραχανάς, ούτε πίτες ούτε τίποτε. Κάποιοι λοιπόν καταπιάστηκαν με αυτό, είπαν ότι «όχι, δεν θα κάνω ένα οποιοδήποτε σιτηρό, ούτε θα καλλιεργώ τέσσερις – πέντε ποικιλίες, θα ανακατεύω τις ποικιλίες για να κάνω ένα μέσο τύπου αλεύρου ελληνικού, για να πω κάνω αλεύρι για τον άνθρωπο». Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς το 4-5% των οικογενειών αυτό το αλεύρι γιατί δεν μπορούν να το καταναλώσουν. Καταπιαστείτε με κάτι τόσο ειδικευμένο, γιατί μπορεί να πληρώσουν κάτι παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να απολαύσουν αυτές τις τροφές, ένεκα της ιδιαιτερότητάς τους.

 

 

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: