« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

 

Συνέντευξη
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη
στην εφημερίδα
«ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και το δημοσιογράφο Δημήτρη Τσεκιτσίδη

«Με όχημα τους νέους αγρότες η έξοδος από την κρίση»


Κύριε υπουργέ τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία τάση νέων ανθρώπων να επιστρέφουν στην ύπαιθρο και να δηλώνουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα. Ωστόσο όπως συχνά οι ίδιοι επισημαίνουν δεν γνωρίζουν που μπορούν να απευθύνονται προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες καλλιέργειες, για τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιδοτηθούν κλπ. Καταρχήν, υπάρχει εκτίμηση για το πόσοι είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι; Επίσης, υπάρχει σκέψη να δημιουργήσετε κάποια κέντρα για τη στήριξή τους στον τομέα της ενημέρωσης;
Η τάση που περιγράφετε, είναι υπαρκτή και δημιουργεί πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Tη στιγμή αυτή ο πλέον περιοριστικός πόρος για τη γεωργία είναι ο «ανθρώπινος πόρος», όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και σε όλη την Ε.Ε όπου μόνο το 6,4 των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών. Bλέπετε την αγωνία μας να αναπτύξουμε αυτόν τον πόρο, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους ανθρώπους να μείνουν στη γεωργία, αλλά να προσελκύσουμε και άλλους να ασχοληθούν με αυτήν. Μάλιστα σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία τους τελευταίους 3 μήνες, αυξήθηκε κατά 7% η απασχόληση των ανθρώπων στη γεωργία. Να σας θυμίσω ότι 7% ήταν η συνολική  πτώση των απασχολούμενων στη γεωργία από το 2004 έως το 2011. Τώρα ισοφαρίστηκε.Στόχος μας είναι να ασχοληθούν με τη γεωργική παραγωγή, είτε νέοι που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα, είτε ακόμα και άνεργοι που για κάποιο λόγο έχασαν τις δουλειές τους στα αστικά κέντρα και δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γεωργία. Με τα προγράμματα που «τρέχουν» στο Υπουργείο ήδη έχουμε στηρίξει 10.000 νέους αγρότες. Ενώ έχουμε και πρόγραμμα διανομής γης σε νέους αγρότες και ήδη πήραν χωράφια περίπου 4.000 νέοι δικαιούχοι. Το ανώτατο όριο για κάποιον είναι τα 100 στρέμματα.
 
Υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανοιχτά χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι νέοι αγρότες και ποια είναι αυτά;
Για μας, ως Υπουργείο, αποτελεί προτεραιότητα η στροφή κυρίως των νέων στην ύπαιθρο. Εξάλλου, η Πολιτεία έχει κάνει τις επιλογές της να υποστηρίξει τον αγρότη, να υποστηρίξει την παραγωγική διαδικασία. Στόχος μας είναι να ξανακάνουμε την παραγωγική και καινοτόμο  γεωργία, με τη βοήθεια των νέων που επιστρέφουν στην ύπαιθρο,  να ξαναβρεί τη θέση της στον ελληνικό παραγωγικό ιστό με την ουσιαστική έννοια του όρου. Με την επερχόμενη αλλαγή της ΚΑΠ από το 2014 λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τους νέους αγρότες και τους νέους αλιείς, πράγμα που θα βοηθήσει όσους θελήσουν  να επιστρέψουν στην ύπαιθρο.
Εμείς στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στον πρωτογενή τομέα  και θα στηρίξουμε τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες. Για αυτούς μάλιστα, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της νέας κοινής αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής, σχεδιάζονται ειδικές δράσεις.
Ολοκληρώνεται μέσα στο Νοέμβριο η διαδικασία της έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης προκήρυξης που εκκρεμούσαν από το 2009 για τα 120 επενδυτικά σχέδια, συνολικού  ύψους επενδύσεων 215 εκ €. Έχει επίσης προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 414 επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης του έτους 2012 και έχουν ήδη αξιολογηθεί 200 ως προς την πληρότητα. Το ύψος των επενδύσεων για τα 200 σχέδια ανέρχεται σε 205 εκ €. Αντιλαμβάνεσθε τις σημαντικές θετικές επιπτώσεις τόσο στην απασχόληση όσο και στην εθνική οικονομία των παραγωγικών μονάδων.
 
Υπάρχουν δυναμικές καλλιέργειες ανά περιοχή που προωθεί το υπουργείο;
Οι κατευθύνσεις μας επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των παραδοσιακών μας προϊόντων, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και στις νέες καινοτόμες καλλιέργειες, όπως είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά των οποίων τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική γεωργία.
Επίσης, μέριμνά μας είναι να ξανακαλλιεργήσει ο Έλληνας αγρότης προϊόντα που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια από το χάρτη της παραγωγικής διαδικασίας. Καταβάλλαμε μεγάλες προσπάθειες στην ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν και να ξαναζωντανέψουν καλλιέργειες όπως είναι για παράδειγμα τα όσπρια. Η πρόταση μας προς το Συμβούλιο των Υπουργών, βρήκε θετική ανταπόκριση και μεταξύ άλλων πετύχαμε, την ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών από την επόμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να αυξηθούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ψυχανθή για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, με στόχο να αποδεσμευθούν σταδιακά οι  κτηνοτρόφοι από τις εισαγωγές.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί και η κτηνοτροφία. Θέλουμε να την ενισχύσουμε, ώστε να επέλθει η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μας. Η εκτατική κτηνοτροφία, όπως είναι η αιγοπροβατοτροφία, με τη σημερινή της μορφή στη χώρα μας, μπορεί εύκολα να χαρακτηρισθεί σε μεγάλο τμήμα της ως βιολογική, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς για τα  βιολογικά προϊόντα. Είναι αδιανόητο να εισάγουμε κρέας και ζωοτροφές αξίας 2,2 δις το χρόνο.

Αναφέρεστε συχνά στην ανάγκη εκπαίδευσης των αγροτών. Δρομολογούνται κάποιες δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση;
Ο Αγρότης του «αύριο» θέλει μόρφωση. Πρέπει να εξοικειωθεί με τα πορίσματα της επιστήμης και της νέας τεχνολογίας. Να αξιοποιήσει και να προωθήσει καινοτόμες λύσεις, να εφαρμόσει πιστά τις αρχές της αειφορίας και της ορθής διαχείρισης των περιορισμένων φυσικών πόρων του τόπου μας. Να συμμετάσχει σε νέες μορφές του συνεργατικού  σχηματισμού (cluster) μαζί με άλλους εταίρους μιας συμβολαιοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, εταίρους από το σπόρο, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποιητική βιομηχανία και την αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
Ήδη, μέσα στο 2012 σχεδιάσαμε και υλοποιούμε πανελλαδικά 121 προγράμματα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέων Αγροτών. Αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα να τιμήσουμε τον Έλληνα αγρότη, να τον ενισχύσουμε και να αναδείξουμε τη σημασία της αγροτικής παραγωγής για το μέλλον της χώρας.
 
Τι πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες αγρότες από τη νέα ΚΑΠ;
Είναι λάθος αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι με το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, τελειώνει η υποστήριξη της γεωργίας από την Ε.Ε. Η χώρα μας θα συνεχίσει, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, να έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχιστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας. Το παρόν χρονικό διάστημα που λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση για την νέα ΚΑΠ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και με συστηματικές προσπάθειες προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον πόρους για την χώρα. Η ποιότητα πρέπει να γίνει η σημαία μας, για να αξιοποιήσουμε σωστά το κάθε ευρώ που θα επενδυθεί. Αυτό μας λείπει. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, να πατήσουμε σε αυτές και να αναπτυχθούμε.
 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ. Σκοπεύετε να επεκτείνετε τους ελέγχους και στις χαμηλότερες βαθμίδες;
Για να γίνει γρήγορα ο έλεγχος εγώ προσωπικά έδωσα εντολή και σχηματίστηκαν τρεις επιτροπές. Πρόθεσή μας είναι να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις λεγόμενες Τριτοβάθμιες οργανώσεις. Έχω πει ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στις Ενώσεις των Γεωργικών Συνεταιρισμών και στους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς, ακόμη και στους ανθρώπους που πήραν μια επιδότηση. Ειδικά τώρα με το ψηφιακό σύστημα που στήσαμε στον οργανισμό πληρωμών τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντοπίσαμε περιπτώσεις δικαιούχων που λάμβαναν επιδοτήσεις, ενώ είχαν αποβιώσει, κάνοντας διασταυρωτικούς ελέγχους και με τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε ευρώ πρέπει να πιάνει τόπο, ειδικά στην παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία.
 
Υπάρχουν εκτιμήσεις και σενάρια ότι μετά τη ψήφιση των νέων μέτρων θα υπάρξει κυβερνητικός ανασχηματισμός. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα θέλατε να παραμείνετε στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης;
Θεωρείτε ότι όλα αυτά που είπαμε δεν είναι πολιτικά; Η παραμονή ή μη ενός υπουργού στο χαρτοφυλάκιο του δεν αποτελεί προσωπική του επιλογή, ωστόσο εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι απότοκο του έργου που έχει παράξει προς όφελος της χώρας και των συμπολιτών μας που πλήττονται, καθώς και ο χρόνος που του δίδεται να διαμορφωθούν και να εφαρμοσθούν κάποιες πολιτικές, προκειμένου να κριθούν τα αποτελέσματα και όχι οι προθέσεις κάποιου.
Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις που λαμβάνουν πρόσωπα, τα οποία κατέχουν υπουργική θέση,  ειδικά κατά την παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία, θα έχουν αποτελέσματα, όχι μόνο για τις σημερινές, αλλά και τις επόμενες γενιές.
Άρα σταθερός προσανατολισμός όσων βρίσκονται ή θα βρεθούν σε αυτές τις θέσεις, θα πρέπει να είναι, όχι μόνο η αναθέρμανση της ελπίδας για όλους τους Έλληνες, για όλους μας, αλλά και η δημιουργία μιας στέρεης οικονομικής και κοινωνικής βάσης, πάνω στην οποία η ελπίδα θα μετατραπεί το συντομότερο δυνατό σε μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα.
 
Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι για να πειστεί ο κόσμος ότι το συγκεκριμένο «πακέτο» μέτρων θα είναι και το τελευταίο, πρέπει να υπάρξουν παράλληλα και «πακέτα» αναπτυξιακά και κοινωνικά. Κατά την άποψή σας  σε τι ποσοστό πρέπει να συμμετάσχει ο αγροτικός τομέας σε μια προσπάθεια να υπάρξει ώθηση της ανάπτυξης;
Πάντοτε πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι η γεωργία μας μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει ο πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας. Το έχει καταφέρει στο παρελθόν, μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει και τώρα. Στην κρίσιμη τούτη περίοδο για τη χώρα μας, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Μέλημά μας είναι να επενδύσουμε στους ενδογενείς μας πόρους και αυτό κάνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενισχύουμε τα προϊόντα που παράγονται στην ελληνική γη, τους ανθρώπους της υπαίθρου, αλλά και στους νέους που θέλουν να γυρίσουν πίσω στη γη. Είναι παρά πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο να γίνει σύγχρονος επιχειρηματίας, να στηρίξουμε τη βιομηχανία τροφίμων για να κατακτήσουμε και πάλι τις διεθνείς αγορές.
Η χώρα μας πιστεύω πως θα τα καταφέρει να οδηγηθεί στην ανάπτυξη και στο δρόμο αυτόν, θα έχει όχημά της τη γεωργία και τους ανθρώπους της.
 
Μετά και τη σημερινή ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μέλλον; Υπάρχει η απαιτούμενη συνοχή;
Ναι, ιδιαίτερα αν άμεσα, και όταν λέω άμεσα εννοώ από σήμερα, συνδυασθεί με μια προσπάθεια αναπτυξιακή, στην οποία η ανάπτυξη και του γεωργικού τομέα θα είναι θεμελιακή, και όπως τόνισα προηγουμένως μπορεί να γίνει. Μόνο έτσι, ουσιαστικά αυξάνοντας την υπό διανομή «πίτα» των παραγωγικών αγαθών και της αξίας τους, έχει δυνατότητα ο καθένας μας να ξαναρχίσει να παίρνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Πραγματικά, δικό του όμως και όχι δανεικό.
Γι’ αυτό λέμε «η ανάπτυξη θα αντιστρέψει τα αποτελέσματα των δύσκολων μέτρων». Και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε τόσο πιο γρήγορα θα αντιστραφεί και το αποτέλεσμα. Χωρίς ανάπτυξη, όσο δηλαδή η προς διανομή «πίτα» θα μικραίνει, τόσο και το κομμάτι του καθενός θα μικραίνει.
 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: