« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 15:00
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακώ

4η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1710/07-05-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014–2020 (Δράση 4.1.2)

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 09:30
4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/07.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγρ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υπ΄ αριθμ. 1751/24.08.2021 για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλείας και Θάλασσας με τίτλο «Δραστηριότητες συνεργασίας»

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 12:37
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υπ΄ αριθμ. 1751/24.08.2021 για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλεία

Τροποποίηση 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19»

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 12:30
Τροποποίηση 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11 «Μέτρα

Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 15:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Τιμή Βάμβακος 03.12.2021 Τι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 14:50
Εσπεριδοειδή (18.10.2021) Ελιά (06.10.2021) Εσπεριδοειδή (22.09.2021) Αμπέ

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Λιπασμάτων και Προϊόντων Λίπανσης

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 12:40
Κοινοτική Νομοθεσία Λιπασμάτων 2003/2003 Κοινοτική Νομοθεσία Λ

Βιολογική Γεωργία

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 09:10
Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς 2021 (05.11.2021)   Βάση Δεδομ

Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου & Πιστοποίησης.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 10:00
Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων  (11.10.2

Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 10:10
Α) Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς Β)  Λιπάσματα-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υποστήριξε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την υπερψήφιση του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ και άλλες διατάξεις» για την αναστολή διώξεων σε μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Η αναστολή ισχύει μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής των δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων σε πρωτοβάθμιες ή της συγχώνευσής τους ή της εκκαθάρισής τους και μόνο σε ό,τι αφορά οφειλές στο δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Αναλυτικότερα ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε τα εξής:
«Συμφωνούμε όλοι ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης για την έξοδο της χώρας, μια ώρα αρχύτερα, από την κρίση. Μια, όμως, από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να καταστεί ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης είναι η ύπαρξη ισχυρού, υγιούς συνεταιριστικού κινήματος. Διότι, οι ισχυροί συνεταιρισμοί έχουν παρέμβαση στην αγορά:
Πρώτον,  μπορούν να προμηθεύονται για λογαριασμό των συνεταίρων τους σε χαμηλότερες τιμές τα αγροτικά εφόδια.
Δεύτερον, μπορούν να συγκεντρώνουν τα αγροτικά προϊόντα και να πετυχαίνουν υψηλότερες τιμές για αυτά.
Τρίτον, μπορούν να έχουν παρέμβαση στο χώρο της τυποποίησης και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία να μένει στον τόπο μας.
Τέταρτον, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην προβολή και στην προώθηση των ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Δυστυχώς, στη χώρα που γεννήθηκε η συνεταιριστική ιδέα -στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στη Λάρισα, στα Αμπελάκια ήταν η πρώτη συντροφιά, η πρώτη συνεταιριστική οργάνωση– από τη δεκαετία του ’80 παρατηρούμε μια παρακμιακή πορεία του συνεταιριστικού κινήματος. Βεβαίως στη δεκαετία του ’80 σημειώθηκε μια ευρύτερη κατάπτωση των ηθικών αξιών στην ελληνική κοινωνία και είχαμε και την υποχώρηση των αξιών του συνεργατισμού, του συνεταιρίζεσθαι. Έτσι, πολλοί  συνεταιρισμοί έγιναν εστίες διαφθοράς.
Αποτέλεσμα είναι σήμερα να βρίσκονται σε τέλμα πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις. Η μόνη δραστηριότητα, την οποία ασκούν πια, είναι οι δηλώσεις καλλιέργειας, το ΟΣΔΕ. Και βεβαίως βρίσκονται σε αυτό το τέλμα είτε από αμαρτίες του παρελθόντος, είτε από άστοχες οικονομικές επιλογές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης. Διότι, από το 2009 και εντεύθεν με την παγκόσμια οικονομική κρίση, που χτύπησε και το κατώφλι της χώρας μας, τα επιτόκια, με τα οποία δανείζονταν οι συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις, εκτινάχτηκαν από το 3% στο 13%. Έτσι πολλές Ενώσεις και συνεταιρισμοί βρέθηκαν σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και μπήκαν σ’ αυτόν το φαύλο κύκλο. 
Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου  4015, ο οποίος, παρά τις προθέσεις –θέλω να πιστεύω ότι ο συντάκτης κάθε νόμου έχει αγαθές προθέσεις– στην πράξη προκάλεσε τεράστιες δυσλειτουργίες. Ένας επιχειρηματίας εν μέσω της κρίσης έχει τη δυνατότητα, στην προσπάθεια να νοικοκυρέψει τα του οίκου του, να πουλήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσει οφειλές του προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους ή τις τράπεζες. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όμως, βρέθηκαν σε ένα καθεστώς ομηρίας, διότι με το ν.4015 έως ότου υλοποιηθεί η μετατροπή ή η εκκαθάρισή τους δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
Έτσι, λοιπόν, οι σημερινές διοικήσεις συνεταιρισμών, που μπορεί να μην ευθύνονται για χρέη ή για οφειλές που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, σέρνονται στα δικαστήρια και στα κρατητήρια.
Η νομοθετική ρύθμιση, που φέρνουμε, στοχεύει στην αποτροπή του διασυρμού και της διαπόμπευσης ανθρώπων που έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Αναστέλλεται, δηλαδή, η δίωξή τους μέχρι τις 31.12.2013, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής από δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές σε πρωτοβάθμιες ή της συγχώνευσής τους με άλλους συνεταιρισμούς ή της εκκαθάρισής τους και μόνο σε ό,τι αφορά οφειλές στο δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επ’ ουδενί, δεν αποτελεί άφεση αμαρτιών, δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για όσους «έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι». Αντιθέτως, αυτός ο χρόνος δεν μετρά στο χρόνο παραγραφής των τυχών αδικημάτων.
Είναι, όμως,  άδικο κοντά «στα ξερά να καίγονται και τα χλωρά». Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που δεν ευθύνονται για φαινόμενα κακοδιαχείρισης του παρελθόντος να διαπομπεύονται και να διασύρονται. Η σημερινή κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά σε νοικοκυραίους, σε σοβαρούς αγρότες να ασχοληθούν με τα συνεταιριστικά.
Τραβούμε, λοιπόν, μια γραμμή, όσον αφορά το παρελθόν. Στόχος μας είναι υγιείς συνεταιρισμοί, με επιχειρηματικό χαρακτήρα, που στηρίζονται καθαρά σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών είναι μονόδρομος για την Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία χώρα με ανεπτυγμένο αγροδιατροφικό τομέα, χωρίς σημαντική παρουσία αγροτικών συνεταιρισμών.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση προτίθεται να φέρει συνολικές διορθώσεις στο νόμο περί συνεταιρισμών. Θέλω επίσης να πω ότι λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που έγιναν από διάφορες πτέρυγες της Επιτροπής. Στην Ολομέλεια θα διατυπωθούν βελτιώσεις στο συγκεκριμένο άρθρο προς την κατεύθυνση που και οι συνάδελφοι βουλευτές έθεσαν».

 

Κτηνοτροφία

Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 15:00
ΛΕΣΒΟΣ 

Πιστοποιητικά Εξαγωγών

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 13:20
  Υποδείγματα Πιστοποιητικών (Model of Health Certificates for export to th

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:35
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:30
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 07:20
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες Κατάλογος των εγκεκριμένων

Ενημερωτικό Υλικό για θέματα ΖΥΠ

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 14:10
Οδηγός διαχείρισης ΖΥΠ στις υπεραγορές λιανικής πώλησης τροφίμω

Φυτοπροστασία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 14:40
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Ανώτατα Όρια Υπ

Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 11:10
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 15:00
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (30.11.2021) Οδηγίες χρήσης του PPPAMS (PLANT PRO

Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2019

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 12:30
Πληροφορίες για τους Εναρμονισμένους Δείκτες Κινδύνου Εναρμον

rantevou


rantevou


kap7diavouleusi

rantevou


kap7diavouleusi

rantevou

                 br 

 

atipidiavouleusifinal5

 1. Δελτία Τύπου
 2. Βίντεο
 3. Εκδηλώσεις

AMR 1

 

forologikos odigos agroton 1

 

foto typos100417 1

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

food waste banner 2

logo kathimerinotita

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: