1. Επίκαιρα Θέματα
 2. Νομοθετικό Έργο
 3. Με ένα κλικ

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων

2η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» (10.10.18)

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 14:00
2η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 15:47
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - Προσκλήσεις

2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια» και «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 12:38
2η Τροποποίηση (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με

Γεωργία

Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 12:30
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Καν (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπή

Διεθνής Τιμή Βάμβακος

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 09:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2018

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 11:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Βιολογική Γεωργία

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πέμπτη, 19 Ιουλιου 2018 12:00
Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05

Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 00:00
ΕΤΟΣ 2016 Κατηγορίες Eπιχειρηματιών Μεταποίηση Ζωϊκή Παραγωγή Φ

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 13:39
Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς Υποβολή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ


Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας που διοργάνωσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με θέμα την «Ασφαλή χρήση της βιοτεχνολογίας, ως εργαλείο έρευνας και εφαρμογής, στον τομέα της φυτοϋγείας, της προστασίας του φυτικού κεφαλαίου της χώρας μας και της ανθρώπινης υγείας».
Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων είπε τα εξής:
«Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την ανόρθωση της οικονομίας. Με κάθε τρόπο θα πρέπει να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να τα προωθήσουμε στις μεγάλες καταναλωτικές αγορές. Να βελτιώσουμε την ποιότητα, την παραγωγή, την προβολή και την διάθεση των ελληνικών προϊόντων. Η σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή σε μία αλυσίδα εμπιστοσύνης γύρω από την παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση των «Ελληνικών Τροφίμων» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή.
Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με τα γεωργικά φάρμακα επιδέχεται επιπλέον βελτιώσεων ώστε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι υφιστάμενοι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον πρέπει να εκλείψουν και πάνω από όλα οφείλουμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μία κατάσταση όχι απλώς βελτιωμένη αλλά ασφαλή. Τραγικά περιστατικά όπως δηλητηριάσεις από άγνοια της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, καταστροφές καλλιεργειών από κακή χρήση, παραπληροφόρηση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης διορθωτικών δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή πριν από λίγες ημέρες θέσαμε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η επιστήμη σήμερα κάνει άλματα στον τομέα των νέων μοριακών και βιοτεχνολογικών τεχνικών σε όλες τις βιολογικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης και της φυτοπροστασίας. Οι νέες αυτές τεχνικές προσφέρουν μια σειρά χρήσιμων εργαλείων στα χέρια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας αλλά και της χώρας μας, για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται της φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας με τη χρήση μεθόδων που είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Όμως επιβάλλεται να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την ορθολογική χρήση των βιοτεχνολογικών τεχνικών και των γεωργικών φαρμάκων ο οποίος θα προάγει την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους υπεύθυνους επιστήμονες καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα στον παραγωγό, στο χωράφι για να δώσουν λύσεις στα προβλήματά του, τις εταιρείες γεωργικών φαρμάκων, τις δημόσιες υπηρεσίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τους παραγωγούς που καμαρώνουν για την παραγωγή τους.
Η ΕΕ μέσα από το 7ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για την έρευνα και ειδικότερα μέσω των προγραμμάτων REGPOT (regional potential) επενδύει σε ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς σημαντικού μεγέθους και ποιότητας των Κρατών Μελών της, όπως και το ΜΦΙ, ούτως ώστε να κάνουν χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων σε όλες τις επιστήμες. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι συμμετέχοντες φορείς να φτάνουν σε επίπεδο επιστημονικής αριστείας έτσι ώστε να είναι ισότιμοι, διεθνούς αναγνώρισης.
Το κάθε χρηματοδοτούμενο έργο βασίζεται στην αρχή ότι οι υποψήφιοι για χρηματοδότηση φορείς διαθέτουν ερευνητικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, έχουν ευρωπαϊκή αναγνώριση του έργου τους και συνέπεια, διαθέτουν σύστημα ποιότητας και ελέγχου της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τέλος διαθέτουν προσωπικό που έχει τα προσόντα να επιτύχει τους στόχους.
Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι τα μεγάλα αυτά ανταγωνιστικά προγράμματα και οι καινοτόμες δράσεις, να αποτελέσουν άξονα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Να βοηθήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση των ερευνητικών μας φορέων, στην εξειδίκευση και κατάρτιση του επιστημονικού μας δυναμικού, στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών και στην προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Η αποκτηθείσα γνώση και οι δεξιότητες πρέπει να είναι στη διάθεση των κοινωνικών εταίρων και τα αποτελέσματα της έρευνας και εκπαίδευσης να γνωστοποιούνται στο ευρύτερο, επιστημονικό ή μη, κοινό. Να έχουν κυρίως άμεση εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα και στους παραγωγούς μας, αλλά και στην μεταποιητική βιομηχανία, μέσα από εκδηλώσεις διάχυσης της γνώσης όπως η σημερινή σας ημερίδα.
Η νέα ΚΑΠ 2014-2020 δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην έρευνα και την γεωργική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία έχουν προβλεφθεί 4,5 δις ευρώ για την έρευνα και καινοτομία στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης γεωργίας.
Μέσα στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας, το να έχουμε επιλογές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως αυτή του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως ΝΠΔΔ για συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά προγράμματα, αποδεικνύει ότι ο δημόσιος τομέας της χώρας μας διαθέτει δραστήριους Οργανισμούς οι οποίοι έχουν αναπτυξιακούς στόχους που συνάδουν πλήρως με την πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον τομέα χρήσης νέων τεχνολογιών.
Οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν υποδομές υψηλής βιοασφάλειας για την μελέτη και αντιμετώπιση οργανισμών καραντίνας για την Ευρώπη, ένα μελλοντικό πρόβλημα που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση και την ελεύθερη διακίνηση γεωργικών προϊόντων και φυτικού υλικού καθώς επίσης και από την κλιματική αλλαγή.
Ευελπιστούμε τέλος ότι τα επόμενα χρόνια όλα τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της χώρας στον τομέα της γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας, θα αποτελέσουν ένα δυναμικό δίκτυο παραγωγής και διάχυσης γνώσης ούτως ώστε να επιτευχθούν εθνικοί στόχοι όπως είναι η παραγωγή επαρκών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων».

Κτηνοτροφία

Πιστοποιητικά εξαγωγών

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 11:00
Υποδείγματα Πιστοποιητικών (Model of Health Certificates for export to third countries)

Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 10:00
Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων(Ap

Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων & Χοίρων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 07:10
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Μεταφορείς Ζώντων Ζώων

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 07:00
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 09:00
Αποφάσεις προγράμματος για το έτος 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ασθένειες Χοίρων

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 14:10
Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Νοσημάτων (23.07.18)   Αφρικανι

Φυτοπροστασία

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:10
1. Νομοθεσία Καν. 396/2005 και Τροποποιήσεις Πίνακας Τροποποι

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 14:00
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Έκθεση επίσημων ελέγχων στα φυτ

Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

Παρασκευή, 20 Ιουλιου 2018 12:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Δευτέρα, 16 Ιουλιου 2018 10:00
Κατάλογος με τις Αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες (16.07.18)

kap7diavouleusi

pligentesnew

atipidiavouleusifinal5

 1. Ομιλίες
 2. Συνεντεύξεις
 3. Εκδηλώσεις
 1. Προτεινόμενα
 2. Πρόσφατα Βίντεο
 • ΠΑΑ 2014-2020 | ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Η ζωή της Μέλισσας| Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πρόγραμμα Προώθησης Πιστοποιημένων Σπόρων | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Mediterranean Diet | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Τηλεοπτικό σποτ σε συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

Αποτίμηση Έργου ΥπΑΑΤ

foto typos100417 1

logo kathimerinotita

food waste banner 2

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας