« Αναρτήθηκαν στο intranet του Υπουργείου οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


foto syn omada ergasiasΤο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας σαν Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές πραγματοποίησε στις 23 Απριλίου 2013 την 1η κοινή Συνάντηση Ομάδας Εργασίας των εργαστηρίων που ανιχνεύουν σαλμονέλλες και ελέγχουν την ευαισθησία των παθογόνων μικροοργανισμών, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το άρθρο 33 του Καν 882/2004/Ε.Ε.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, που παραχώρησε η Π.Ε. Ευβοίας.Δικαίωμα συμμετοχής είχαν εκπρόσωποι, τουλάχιστον ένας, από τα περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, τους Φορείς (ΕΛΓΟ,ΕΦΕΤ) του Υπ.Α.Α.Τ., τα εργαστήρια του Στρατού και τα εργαστήρια αυτοελέγχων του δικτύου εργαστηρίων του Υπ.Α.Α.Τ για τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών, που πραγματοποιούν ελέγχους σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών, και σε δείγματα από το περιβάλλον & τα ζώα για την ανίχνευση σαλμονελλών, και προβαίνουν στον έλεγχο της Μικροβιακής Αντοχής των παθογόνων που απομονώνουν από νοσούντα ζώα.
Στη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν 64 κτηνίατροι, βιολόγοι, γεωπόνοι και τεχνολόγοι τροφίμων, που εκπροσωπούσαν

 • 09 περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπ.Α.Α.Τ.
 • 05 Τμήματα των Κ.Κ.Ι. Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 • 16 από τα 25 εργαστήρια αυτοελέγχων του δικτύου εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών, και επιπλέον 2 υποψήφια εργαστήρια
 • τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια του Στρατού (ΚΒΙΕΣ),
 • το Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Εργαστηρίων Δοκιμών Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ.
 • το ΕΛΓΟ «Δήμητρα» - Ινστιτούτο ΤΕχνολογίας ΓΕωργικών Προϊόντων.
 • Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος του Ε.ΣΥ.Δ. και εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ-ΚΕEΛΠΝΟ. 

Τα θέματα που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν τόσο την ανίχνευση και την οροτυπία στελεχών σαλμονελλών όσο και τις Μικροβιακές Αντοχές των παθογόνων μικροοργανισμών, ως προς τα ισχύοντα πρότυπα και τις αναθεωρήσεις τους, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα των δοκιμών ικανότητας που διοργανώνει το Ε.Ε.Α.Σαλμονελλών και το σχεδιασμό μελλοντικών δοκιμών, στοιχεία από τις αντοχές στελεχών σαλμονελλών που απομονώθηκαν τόσο από τον κτηνιατρικό όσο και από τον ανθρώπινο τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας σαν Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές.
Ομιλητές, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν τα θέματα, ήταν

 • Αθανάσιος Κατσίμπρας, Κτηνίατρος, αναλυτής στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Μαρία Γαβαλά /Προϊσταμένη του Κτ.Ε.Χαλκίδας,
 • Αφροδίτη Σμπιράκη, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Ελένη Βαλκάνου, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Γεωργία Μανδηλαρά, Βιολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, βερο-τοξινογόνων E.coli & λοιπών εντεροπαθογόνων (EKAΣΣ) , Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ-ΚΕEΛΠΝΟ , ως προσκεκλημένη ομιλήτρια

Την επόμενη ημέρα 24.04.2013 ακολούθησε στους χώρους του Εργαστηρίου μας θεωρητική και τεχνική ενημέρωση- εκπαίδευση σχετικά με την Ανίχνευση Σαλμονελλών από τρόφιμα, ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα ζώων, την Οροτυπία των στελεχών Σαλμονελλών και τις Μικροβιακές Αντοχές παθογόνων μικροοργανισμών.Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 42 άτομα, 39 από τα οποία είχαν συμμετάσχει και στη συνάντηση της προηγούμενης ημέρας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό (αναλυτές) του Εργαστηρίου μας σε 2 κύκλους των 3 ομάδων που εναλλάσσονταν. Κατά την θεωρητική και τεχνική ενημέρωση- εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι αναζήτησαν να επιλύσουν τις απορίες τους μέσα από μια ζωντανή συζήτηση.Μετά το πέρας της συνάντησης και της εκπαίδευσης μοιράστηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, με ερωτήσεις σχετικά με τη θεματολογία, τη διοργάνωση και την επιθυμία για επανάληψη. Απάντησαν 50 από τους 70 συνολικά συμμετέχοντες και τις δύο ημέρες . 
Η απλή ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι 

 • 100% των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τη θεματολογία της Συνάντησης Ομάδας Εργασίας και την πρακτική επίδειξη στους χώρους του εργαστηρίου μας.
 • Δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο για την οργάνωση των εκδηλώσεων
 • Ακόμα, αρκετοί συμμετέχοντες πρότειναν να επαναληφθεί στο μέλλον ανάλογη συνάντηση.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τη συνάντηση όσο και την εκπαίδευση, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και ότι η πρωτοβουλία του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας ως Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές να ενεργοποιήσει εκ νέου την εκπαίδευση/ενημέρωση που είχε σταματήσει το 2004 ήταν ορθή και θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: