« ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** « Επανέναρξη Αλιείας Ερυθρού Τόννου » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2021 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « Διαθέσιμοι Βιολογικοί Σπόροι Σποράς » **** «Το ΥΠΑΑΤ θέτει σε διαβούλευση τεύχος διακήρυξης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα» **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

LOGO CONFERENCE

73η Συνέλευση της Ολομέλειας της Διεθνούς Επιτροπής Βάμβακος (ICAC)

ICAC LEAFLET COVER IconΗ χώρα μας από το 1947, είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος (International Cotton Advisory Committee - ICAC), του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού με αντικείμενο την παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία του βάμβακος,. Η ICAC ιδρύθηκε το 1939 και σήμερα συμμετέχουν ως μέλη οι περισσότερες βαμβακοπαραγωγές χώρες καθώς και χώρες σημαντικοί καταναλωτές βάμβακος. Από τα 40 κράτη μέλη, τα επτά είναι χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα).

Η ICAC έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα βάμβακος με έμφαση στο διεθνές εμπόριο και τη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας. Υλοποιεί προγράμματα και μελέτες και συλλέγει στατιστικά στοιχεία για όλες τις χώρες ώστε να υποστηρίζει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στην άσκηση πολιτικής σχετικά με τον βάμβακα. Βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ενώ παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στον ερευνητικό χώρο. Με το ενημερωτικό υλικό που παράγει, δίνει την ευκαιρία στα κράτη μέλη και σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις προοπτικές του βάμβακος σε παγκόσμιο επίπεδο θέτοντας παράλληλα θέματα προς συζήτηση και επεξεργασία. Οι απόψεις της ολομέλειας αλλά και των λοιπών συνεδριάσεών της ICAC, όπως εκφράζονται μέσω των πρακτικών και των ανακοινώσεων έχουν αυξημένο κύρος διεθνώς όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Στα διάφορα Όργανα της ICAC συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες και ερευνητές καθώς και στελέχη της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα (εκκοκκιστήρια, κλωστοϋφαντουργία κλπ.). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ICAC διοργανώνει ετήσια Σσυνέλευση της Ολομέλειάς της σε διαφορετικό κράτος μέλος κάθε έτος. Η διοργάνωση συνήθως προσελκύει 400 με 500 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο (από 45 χώρες και 10 Διεθνείς Οργανισμούς) ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των συμμετεχόντων (εταιρείες, ιδιώτες κ.α.) από τη διοργανώτρια χώρα.

Μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης, η 73η Συνέλευση της Ολομέλειας της ICAC θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 7 Νοεμβρίου 2014. Μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική από επιστημονική άποψη μέσω των συνεργασιών και της προαγωγής της επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως λόγω της ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα πολιτικής και προώθησης του βάμβακος στο διεθνές περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η καλλιέργεια και με δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής παραγωγής βάμβακος ως ένα σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν για την χώρα, η διοργάνωση αυτή θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης του κλάδου. Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν θετικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας όπως αναγνωρισιμότητα, προβολή τουρισμού και τόνωση του ξενοδοχειακού τομέα.

Πληροφορίες:
(α) www.icac.org
(β) Διεύθυνση Παραγωγής Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Τηλ.: 210 2125119, 210 2125132, 210 2125041, 210 2125113
idrossinou@minagric.gr, me22u027@minagric.gr, me22u150@minagric.gr,
me22u091@minagric.gr

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: