Παρακολούθηση της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς


 

 

Μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας:

Α. Καταγράφονται τα στοιχεία των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους υπευθύνους των Δήμων-χρήστες της εν λόγω ψηφιακής εφαρμογής (άρθρο 9, παράγραφος 1 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει).

Β. Παρέχονται στοιχεία στις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων που εισηγούνται τη χρηματοδότηση των Δήμων για δράσεις του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Γ. Παρέχονται στοιχεία στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του Υπ.Α.Α.Τ. σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς για την χάραξη κατάλληλων στρατηγικών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υγεία και την προστασία των ζώων.

Σχετικές Αναρτήσεις