Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους

foto melisoula 100323Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλλουν Ψηφιακή Αίτηση για: 

 1. Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών
  Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους  
 2. Δήλωση Μεταβολής Κυψελών και Παραγωγής Παραφυάδων
   Η δήλωση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την μεταβολή των κυψελών
 3. Παραγωγή Μελιού
  Δηλώνεται η ετήσια παραγωγή μελιού.
 4. Πώληση Μελιού
  Δηλώνεται οι πωλήσεις μελιού ανά  έτος.
 1. Συμμετοχή σε Προγράμματα Ενισχύσεων Μελισσοκομίας:

Επίσης, οι μελισσοκόμοι μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφο της αίτησής τους, το οποίο φέρει έκτος του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης  και   κωδικό  QR .

Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄ 108), Υ.Α. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560)

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/bees-honey/182-nomothesiameliou

Επικοινωνία:  https://support.gov.gr/guide/?type=govgr173

Εγχειρίδιο Χρήσης: https://bees.agriculture.gov.gr/Bees/manual/help.html

 

Σχετικές Αναρτήσεις