Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ

  1. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants) (Αρχείο Αποφάσεων 2013)  
  2. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2023) - (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021) - (Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2014

Έβρος (Evros)


  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021) - (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2023) - (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2019) - (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφασεων 2017) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016) - (Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο  Αποφάσεων 2014) - (Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2023) - (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021) - (Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014)

Ροδόπη (Rodopi)


  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2019) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014- (Αρχείο Αποφάσεων 2013) 
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτο(Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2023)(Αρχείο Αποφάσεων 2021)(Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2015) - (Αρχείο Αποφάσεων 2014-  (Αρχείο Αποφάσεων 2013) 
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία  (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021) - (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2015)

 Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Σχετικές Αναρτήσεις