Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

ΛΕΣΒΟΣ 

Λέσβος (Lesvos)


  1. Μικροβιολογικός Έλεγχος (Microbiological Testing) (Αρχείο Αποφάσεων 2020) - (Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2013) 
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2023)(Αρχείο Αποφάσεων 2022)(Αρχείο Αποφάσεων 2021)(Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2023)(Αρχείο Αποφάσεων 2021)(Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018)(Αρχείο Αποφάσεων 2017)(Αρχείο Αποφάσεων 2016)(Αρχείο Αποφάσεων 2013)

Δ/νση  Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Σχετικές Αναρτήσεις