Σαλμονέλλωση στις Όρνιθες

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ
Δειγματοληψία κατά τον επίσημο έλεγχο σαλμονέλας (Δείτε το VIDEO)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ

Δ/νση Υγείας των Ζώων

Σχετικές Αναρτήσεις