« Τροποποίηση Απόφασης για χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2022 » **** « Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Επαναπροκήρυξη θέσεων στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας ( ΔΣΕ) » **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** « Προδημοσίευση για νέες Προσκλήσεις της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα » **** « Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022 » **** « 4η Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** «Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1/01/2021» **** «Ενημέρωση για τους συναλλασσόμενους με το ΥΠΑΑΤ» **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου

 

 

Α/Α  

 

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

        1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
1 Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης  ΠΟΠ  379576/236.08.93 (ΦΕΚ 677/02.09.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
2 Λυγουριό Ασκληπείου ΠΟΠ 440327/15.11.93 (ΦΕΚ 871/26.11.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
3 Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης  ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L129/2013
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C183/2012
4 Κροκεές Λακωνίας   ΠΟΠ 317738/18.01.97 (ΦΕΚ 24/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
5 Πετρίνα Λακωνίας   ΠΟΠ 317714/01.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
6 Κρανίδι Αργολίδας    ΠΟΠ 315790/14.01.94 (ΦΕΚ 15/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
7 Πεζά Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ  371573/19.07.93 (ΦΕΚ 574/02.08.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996 
8 Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ 371575/19.07.93 (ΦΕΚ 575/02.08.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
9 Λακωνία ΠΓΕ 444282/23.12.93 (ΦΕΚ 955/31.12.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
10 Χανιά Κρήτης ΠΓΕ 379563/20.08.93 (ΦΕΚ 821/07.10.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
11 Κεφαλονιά ΠΓΕ 315782/14.01.94 (ΦΕΚ 15/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
12 Ολυμπία ΠΓΕ 392926/31.08.93 (ΦΕΚ 745/27.09.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
13 Λέσβος ή Μυτιλήνη ΠΓΕ 371579/19.07.93 (ΦΕΚ 575/02.08.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L120/2003
14  Πρέβεζα  ΠΓΕ  440329/15.11.93 (ΦΕΚ 871/26.11.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996 
15 Ρόδος ΠΓΕ 315783/14.01.94 (ΦΕΚ 15/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
16 Θάσος ΠΓΕ 440305/11.11.93 (ΦΕΚ 871/26.11.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
17 Καλαμάτα ΠΟΠ Προδιαγραφές
379567/20.08.93 (ΦΕΚ 821/07.10.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C156/1997
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C186/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L215/2015
18 Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης ΠΟΠ 371571/19.07.93 (ΦΕΚ 574/02.08.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L156/1997
19 Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ Προδιαγραφές 
Προσωρινή τροποποίηση Προδιαγραφών
Επίσημη Εφημείδα ΕΕ L355/07.10.2021
Επίσημη Εφμερίδα ΕΕ C226/14.06.2021
440339/18.11.93 (ΦΕΚ 878/06.12.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L15/1998
20  Αποκορώνας Χανίων Κρήτης  ΠΟΠ 440338/18.11.93 (ΦΕΚ 878/06.12.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L15/1998
21  Σάμος   ΠΓΕ 371572/19.07.93 (ΦΕΚ 574/02.08.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L202/1998
22  Ζάκυνθος  ΠΓΕ  379565/20.08.93 (ΦΕΚ 669/02.09.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L202/1998
23  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό  ΠΟΠ  Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C241/2001
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L181/2002
24  Φοινίκι Λακωνίας  ΠΟΠ  Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C180/2001
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L184/2003
25  Αγιος Ματθαίος  ΠΓΕ  Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C321/2003
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L322/2004
26  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία  ΠΟΠ  Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C128/2006
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L183/2007
27  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης   ΠΟΠ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C232/2009
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L118/2010
28 Αγουρέλαιο Χαλκιδικής ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C294/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L169/2013
29 Μεσσαρά ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C396/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L272/2013
30 Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής  ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L252/2015

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C143/2015
31 ΚΡΙΤΣΑ / KRITSA  ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L332/2019
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C271/2019
32 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ/
ELAIOLADO MAKRIS
ΠΟΠ  Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.L259/10.08.2020
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.C102/30.03.2020
        2. ΕΛΙΕΣ
1 Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ  440304/11.11.93 (ΦΕΚ 871/26.11.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996
2 Κονσερβολιά Αμφίσσης  ΠΟΠ 317746/18.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996 
3 Κονσερβολιά Άρτας  ΠΓΕ  317713/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996
4 Κονσερβολιά Αταλάντης  ΠΟΠ 317740/18.01.94 (ΦΕΚ 24/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996
Κονσερβολιά Ροβίων  ΠΟΠ  Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C228/2013
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L10/2014
6 Κονσερβολιά Στυλίδας ΠΟΠ  Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L299/2013
7 Θρούμπα Θάσου ΠΟΠ  Προδιαγραφές
315781/14.01.94 (ΦΕΚ 15/14.01.94)
290826/18.08.10 (ΦΕΚ 1368/02.09.10)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996
8 Θρούμπα Χίου  ΠΟΠ  315800/14.01.94 (ΦΕΚ 15/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996
9 Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης ΠΟΠ 444281/23.12.93 (ΦΕΚ 955/31.12.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L163/1996 
10 Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου ΠΟΠ 317712/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L22/1997
11 Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C190/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L132/2012

 Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: