«Σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την αριθ. 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) ΚΥΑ, κάθε Κράτος – Μέλος θεσπίζει έναν ή περισσότερους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, που εφαρμόζονται προαιρετικά από τους γεωργούς και περιλαμβάνουν φιλοπεριβαλλοντικούς κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Μεταξύ των πρακτικών συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένης λιπαντικής και αρδευτικής αγωγής, η αποφυγή εφαρμογής λιπάσματος ή κοπριάς σε μικρές αποστάσεις από υδάτινους όγκους, ο κατάλληλος χειρισμός κτηνοτροφικών αποβλήτων, ο τρόπος διάθεσης της κοπριάς κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες................

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και Ενσωμάτωση 
Ορισμός των Ευπρόσβλητων στη Νιτρορύπανση Ζωνών
Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης
Προγράμματα Δράσης
 1. Κωπαϊδικό Πεδίο
 2. Αργολικό Πεδίο
 3. Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
 4. Θεσσαλικό Πεδίο
 5. Κάμπος Θεσσαλονίκης
 6. Λεκάνη Στρυμόνα
 7. Πεδιάδα Αρτα Πρέβεζα
 8. Πρόγραμμα Δράσης 2019

Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: