Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

•     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 2α Τύπος 3 Τύπος 4 Τύπος 5
Τύπος 6 Τύπος 7 Τύπος 8 Τύπος 8α Τύπος 9  
•     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 2α Τύπος 3 Τύπος 4 Τύπος 5
Τύπος 6 Τύπος 7 Τύπος 8 Τύπος 8α Τύπος 9  
•     ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΑ. ΑΝΟΙΓ. 7,30μ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΑΝΟΙΓ. 12,0μ
•     ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΖΕΥΚΤΟ. ΑΝΟΙΓ. 7,30μ ΖΕΥΚΤΟ. ΑΝΟΙΓ. 12,0μ

Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Σχετικές Αναρτήσεις