« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία »      « Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – Fruitilisious »     « ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπομέτρο 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 Έναρξη δεσμεύσεων »     « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ »     « 2η Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 »     « 1η Τροποποίηση Χορήγησης αδειών αλίευσης ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόννου (ALB) για το έτος 2024 »     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo)»     «Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων»     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ»     «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μέτρων

Τελευταία Νέα