«Αιτήσεις για Άδειες Φύτευσης Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες έτους 2024 από 10/04/2024 έως 26/04/2024»      « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων στα νέα θεματικά πεδία »     « Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης της δράσης 70-1.3.2 (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 »     « Ανακοίνωση που αφορά στην Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) έτους 2024 »     « Έναρξη λειτουργίας επτά (7) ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο gov.gr »      « 3η Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 »      « Σεμινάριο: Βιώσιμη αξιοποίηση υποπροϊόντων και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στην ελαιοβιομηχανία »     « 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 5.2 του ΠΑΑ 2014-2022 »     « Οδηγός εφαρμογής του Προτύπου Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης 7 για την αμειψισπορά »     « Αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης – Φεβρουάριος 2024 »     « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ »     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo)»     «Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων»     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ»     «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μέτρων

Τελευταία Νέα