« ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους »      « ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 -Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους »      « ΥΑ 1043/148520 Δράση 10.1.04 για την έκδοση προσκλήσεων για την περίοδο 2024-2025 »     « Τα αιτήματα τροποποίησης και μεταβιβάσεων στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» παρατείνονται μέχρι 16 Ιουνίου 2024 »     « 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1067/243916/01-08-2023 ΥΑ για την υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 (Εξισωτική) »     « 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ »     « Το Υπ.Α.Α.Τ, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή εκστρατεία #PlantHealth4Life Προστατεύοντας τα φυτά Προστατεύουμε τη ζωή »     « Αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης – Απρίλιος 2024 »     « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ »     « ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) »     « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων »     « ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ »     « Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων »

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μέτρων

Τελευταία Νέα