Επίκαιρα Θέματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 04-03-2024
Τροποποίηση της αριθμ. 1769/393383/21.12.2023 Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.2 01-03-2024
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΕ 2024 29-02-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία 27-02-2024
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 /ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 26-02-2024
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 26-02-2024
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – Fruitilisious «Fruitilisious from Europe στην εσωτερική αγορά (Γαλλία, Ελλάδα)» του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οπωροκηπευτικών και Βάμβακος Πέλλας 26-02-2024
Διακήρυξη 3606/ΔΑ/2024 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, διάρκειας 3 ετών ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του ΥπΑΑΤ 16-02-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπομέτρο 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 Έναρξη δεσμεύσεων 15-02-2024
Νομοθεσία Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 15-02-2024
6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ 14-02-2024
1η Τροποποίηση Χορήγησης αδειών αλίευσης ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόννου (ALB) για το έτος 2024 14-02-2024
Λύσσα 31-01-2024
Πληροφορίες για το Brexit- Ζώα και τρόφιμα ζωικής προέλευσης 29-01-2024
Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα:«Τα Κέντρα Αναφοράς για την Προστασία των Υδρόβιων Οργανισμών, των Μηρυκαστικών και Ιπποειδών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Ελλάδα πρωτοπορεί» (Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 ) 26-01-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 23-01-2024
Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2024 17-01-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 4.3.1 08-01-2024
Προδημοσίευση Προσκλήσεων για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» 28-12-2023
Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης της Παρέμβασης Π.3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΣΣΚΑΠ 2023-2027, έτους 2023 22-12-2023