Επίκαιρα Θέματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 25-09-2023
Ανακοινώσεις ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 22-09-2023
6η Τροποποίηση της απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022 χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023 22-09-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 22-09-2023
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 /ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 22-09-2023
Δακοκτονία 20-09-2023
Εγκύκλιος Δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δαπανών στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 20-09-2023
3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 για τα Υπομέτρα α) 16.1-16.2 & β) 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 08-09-2023
9η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έτους 2017 07-09-2023
5η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έτους 2017 07-09-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 07-09-2023
Διακήρυξη 3598/Θ.Ζ/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για προμήθεια Αντιδραστηρίων για(α)Αφθώδους Πυρετού και Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,(β) Ενζωοτικής Λεύκωσης των βοοειδών&(γ) της Κλασσικής Πανώλης των χοίρων 25-08-2023
3η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 946/15.05.2023 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 21-08-2023
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους νομού Χανίων (Γ ΦΑΣΗ)» 10-08-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-71, «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» 07-08-2023
1η Τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 427/02-03-2023 της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) 28-07-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης Αριθμών Σήμανσης Ιπποειδών 1ης και 2ης Πρόσκλησης που αφορά στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 24-07-2023
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ / ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19-07-2023
Προστασία των Ιπποειδών Εργασίας 11-07-2023
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 06.12.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ (291/62/27-05-2023) 10-07-2023