Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Εποπτευομένων απο το ΥΠΑΑΤ

 

Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8180202
Φαξ: 210-8077506

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.bpi.gr/Στέφανου Δέλτα 8
Τ.Κ. 14561 - Κηφισιά Αθήνα

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 2310-278817, 2310-278818
Φαξ: 2310-236308

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.geotee.gr/Βενιζέλου 64
Τ.Κ. 54631 - Θεσσαλονίκη

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8011146
Φαξ: 210-8085243

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.ige.grΚτήμα Συγγρού Κηφισίας 182
Τ.Κ. 14562 - Κηφισιά Αθήνα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-2125236
Φαξ: 210-5243088

Ηλ. Ταχυδρ.:


Μενάνδρου 22
Τ.Κ. 10552 - Αθήνα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ: 213-2145800
Φαξ: 213-2145860

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.efet.gr/index.php/el/Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Τ.Κ. 11526 - Αμπελόκηποι Αθήνα

  

 

B. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-8392000
Φαξ: 210-8231438, 210-8839341

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.elgo.gr/Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα
Τ.Κ. 11145 - Κάτω Πατήσια Αθήνα

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-7490400, 10
Φαξ: 210-7488282, 210-7488283

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.elga.gr/Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Τ.Θ. 14103

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
Τηλ.: 210-8802982, 9
Φαξ: 210-8217096

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.opekepe.gr/el/
Δομοκού 5
Τ.Κ. 10445 - Αθήνα

Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 27410-38740
Φαξ: 27410-37492

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.koniareio.decentral.minagric.gr/Κεχριές Ξυλοκέριζας Κορινθίας
Τ.Κ. 20100 Κόρινθος
 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις