3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 για τα Υπομέτρα α) 16.1-16.2 & β) 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

 

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις