Κτηνοτροφία

Πιστοποιητικά Εξαγωγών 23-05-2024
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 23-05-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 23-05-2024
Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 23-05-2024
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 23-05-2024
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 23-05-2024
Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 22-05-2024
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 21-05-2024
Ασθένειες Χοίρων 21-05-2024
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 20-05-2024
Νομοθεσία Βοσκοτόπων 16-05-2024
Ασθένειες και Εχθροί των Μελισσών 15-05-2024
Σαλμονέλλωση στις Όρνιθες 15-05-2024
Ήπειρος (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 09-05-2024
Γρίπη των Πτηνών 24-04-2024
Αττική (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 11-04-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 11-04-2024
Ασθένειες Αιγοπροβάτων 05-04-2024
Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 04-04-2024
Μέλι 03-04-2024