Γεωργία

Διεθνής Τιμή Βάμβακος 25-09-2023
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 25-09-2023
Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά 25-09-2023
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Λιπασμάτων και Προϊόντων Λίπανσης 22-09-2023
Γενικά 22-09-2023
Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή 20-09-2023
Δακοκτονία 20-09-2023
Βιομηχανική Τομάτα 20-09-2023
Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον Τομέα των Σπόρων Σποράς 19-09-2023
Ψυχανθή-Όσπρια (Νομοθεσία-Στατιστικά) 15-09-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 07-09-2023
Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 06-09-2023
Νομοθεσία Οίνου 05-09-2023
Νομοθεσία για το Βαμβάκι 04-09-2023
Κοινοτικός Κατάλογος Ποικιλιών 28-08-2023
'Εντυπα Ελέγχου 16-08-2023
Μητρώα Λιπασμάτων 01-08-2023
1η Τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 427/02-03-2023 της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) 28-07-2023
Νέα Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια 20-07-2023
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα 17-07-2023