Εισαγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού για Δοκιμαστική και Ειδικές Χρήσεις

  1. ΥΑ αριθμ. 365972/24-10-1988: Προϋποθέσεις εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις.
  2. ΥΑ αριθμ. 240525/15-03-1988 (ΦΕΚ 184 Β'): Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών για ιδία χρήση ή ειδικές χρήσεις.
  3. ΥΑ αριθμ. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953 Β'): Απόκτηση από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων

Σχετικές Αναρτήσεις