Δήλωση αποθεμάτων σπόρων προς σπορά (βάσει Ε.Κ.2017_1185)

αποθεματα_σπόρων.jpg Δήλωση αποθεμάτων σπόρων προς σπορά (βάσει Ε.Κ.2017_1185) 
Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α & Β μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση των αποθεμάτων πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, που κατέχει η επιχείρηση σας στα τέλη Ιανουαρίου και Ιουνίου κάθε έτους.

Θα χρειατείτε τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρείας σας στο Taxisnet.

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις