Αίτηση προγράμματος εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

foto aitisiprogrammatos 090323Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. 61/16616/2018 Υ.Α. (Β 271) σχετικά με τα προγράμματα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), μετά την υποβολή της έντυπης αίτησης έγκρισης του προγράμματος είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί η εν λόγω αίτηση και ψηφιακά, στο πεδίο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12 μμ.

Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης και ψηφιακά, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

Η Ψηφιακή Υπηρεσία είναι ενεργή από τις 16/2/2018.

 

Οδηγίες Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Αίτηση προγράμματος εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Σχετικές Αναρτήσεις