Αίτηση εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού μπορείτε να ζητήσετε άδεια για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριας παραγωγής, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγών τρίτων χωρών, για καλλιεργούμενα φυτικά είδη (Φυτά μεγάλης καλλιέργειας - Κηπευτικά - Αρωματικά Φαρμακευτικά - Καλλωπιστικά - Οπωροφόρων φυτών/δέντρων -
Αμπέλι).

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση) 

Σχετικές Αναρτήσεις