Αίτηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλίας καλ/κών φυτών μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την αδειοδότηση, για την αναπαραγωγή ποικιλιών (σποροπαραγωγή) που βρίσκονται υπό εγγραφή στον εθνικό κατάλογο καθώς και για ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Κοινό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Καταλόγους ποικιλιών τρίτων χωρών, για φυτά μεγάλης κλίμακας και κηπευτικά.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Σχετικές Αναρτήσεις