Αίτηση για προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα, μπορείτε να ζητήσετε άδεια για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών κατά την άφιξή τους στη χώρα από Κράτη Μέλη της ΕΕ, φυτικών ειδών που ρυθμίζονται είτε όχι από την κοινοτική νομοθεσία για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εμπορία
 • αναπαραγωγή
 • ανάγκες σποράς - φύτευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
 • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
 • ίδια χρήση από ερευνητικά ιδρύματα

Για τα ακόλουθα καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • κηπευτικά
 • αρωματικά φαρμακευτικά
 • καλλωπιστικά
 • οπωροφόρα φυτά / δέντρα
 • αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Σχετικές Αναρτήσεις