Ηλεκτρονική Καταγραφή λιανικής πώλησης φυτο-προστατευτικών προϊόντων

Γίνεται από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με χρήση ειδικών κωδικών κατά την πώληση των προϊόντων. Καταγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος που πωλείται και χορηγείται στον αγοραστή αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

Σχετικές Αναρτήσεις