Διενέργεια ΓΡΑΠΤΩΝ Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ

Τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ ορίζουν τμήματα και ημερομηνίες εξέτασης για να διενεργούνται οι ΓΡΑΠΤΕΣ εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγούνται.

 

Σχετικές Αναρτήσεις