ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


PAPAGIANIDIS

Γεννήθηκε το 1959, με καταγωγή από την ορεινή Ναυπακτία.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΔΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές 1985-86 στη Γαλλία με αντικείμενο Μεταλλικές κατασκευές και υπόγεια έργα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μ.Δ.Ε. στο ΕΜΠ στο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με βαθμό Άριστα.

Από 3-11-2017 είναι Γενικός Διευθυντής στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στην Γ.Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στην ευθύνη του είναι τα

προγράμματα της ΕΕ του ΥΠΥΜΕ, η έγκριση και παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών 2019-2037 (Ε.Σ.Σ.Μ.) και της Ε.Σ.Σ. Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, οι τομείς των «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών-ITS» της Εφοδιαστικής, των Εναερίων Μεταφορών (Υδατοδρόμια κ.α.) και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ.

Επί πολλά χρόνια Διευθυντής και στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών. Ασχολήθηκε κυρίως με την διαχείριση Μεγάλων Δημοσίων Έργων Εθνικού Επιπέδου Υδραυλικών και Οδοποιίας προϋπολογισμού άνω των 2 δις €, ενδεικτικά αναφέρονται τα Έργα Εκτροπής Αχελώου, Ύδρευση Αθήνας από τον ποταμό Εύηνο, Ύδρευση Πάτρας, Θεσσαλονίκης και νήσου Παξών, Φράγμα Τριανταφυλλιάς Φλώρινας, Ρουφράκτη Γυρτώνης Λάρισας, Φράγμα Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας, Αρδευτικά Δίκτυα Αμβρακίας- Αμφιλοχίας, εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Βάλτου, Αντιπλημμυρικά έργα στη παραρεμάτια ζώνη του Ρέματος Εσχατιάς Αττικής, σήραγγες Καρπενησίου, Αγίου Ηλία Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος την περίοδο 2004-2009, υπήρξε και Γενικός Γραμματέας το 1998-2004. Υπήρξε Πρόεδρος για 3 θητείες της ΔΚΜ και εκλέγεται στην Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ και σε διάφορους φορείς των Μηχανικών από το 1990 μέχρι σήμερα.

Τιμήθηκε στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2004-2009. Εισηγήθηκε στην πολιτική ηγεσία και είναι υπεύθυνος για την ίδρυση και λειτουργία τριών νέων Ειδικών Υπηρεσιών, α) Συντονισμού, β) Υποδομών και γ) Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Γ’ Κ.Π.Σ. και το 2007 άλλης μίας δ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Αναλυτικά προΐστατο με τελική Υπογραφή (με εντολή Υπουργού) σύμφωνα με τις αρμοδιότητες (Α.Π. 254820/27.5.2004   -ΦΕΚ   832/Β/4.6.2004,   Α.Π.   291217/3.8.2005   -ΦΕΚ   1131/Β/11.8.2005,   Α.Π. 244639/2.1.2006 -ΦΕΚ 12/Β/11.1.2006 και Α.Π. 263545/4.1.2008 -ΦΕΚ 47Β/18.1.2008 με βάση το Οργανόγραμμα του Υπουργείου 8 Ειδικών και 7 Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται ότι ο Δ Παπαγιαννίδης είναι ο μόνος σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα ή Ειδικού Γραμματέα που διαπραγματεύθηκε με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου και έγκριση Προγράμματος (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΛΙΕΙΑ) μάλιστα το ΠΑΑ ήταν το πρώτο ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ που εγκρίθηκε και έλαβε το 2007 την ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ από όλη την Ε.Ε.