Αποφάσεις - Έγγραφα για τη Φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια

 

  • Απόφαση αριθ. 5572/75891/30.05.18 «Εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2018»
  • Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια (Μάϊος 2018)
  • Απόφαση αριθ. 3640/41533/03.04.12 «Καθορισμός των κατωτάτων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών της βαμβακοκαλλιέργειας, για τη λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Φ.Π.), σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας»
  • Αρ.πρωτ. 9614/97428/20.09.12 «Απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού»  
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις