Απαιτήσεις για την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης στην Ινδονησία

Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
 1.  Α.  Νόμος 4/2015 Ινδονησίας (αντικαταστάθηκε από τον Νόμο 55/2016)
   Β.
    Νόμος 4/2015 Ινδονησίας (στα αγγλικά)
   Γ.  Νόμος 55/2016 Ινδονησίας (αντικαθιστά το ν. 4/2015)
   Δ.  Απόφαση Ινδονησίας 2016 (εργαστήρια)
 2.  Α. Λεπτομέρειες Εφαρμογής εξαγωγών στην Ινδονησία 22-4-2016
   Β. Λεπτομέρειες Εφαρμογής εξαγωγών στην Ινδονησία 24-5-2016
 3. Απόφαση Ινδονησίας 2019
 4. Απόφαση Ινδονησίας 2022
 5. Εγκεκριμένα Εργαστήρια Ελέγχων/ Οδηγίες ως προς τον έλεγχο υπολειμμάτων σε εξαγωγές στην Ινδονησία
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις