Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΕΛΓΑ

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών.

Ιστοσελίδα ΕΛΓΑ

 

 

Διεύθυνση

Κεντρικά | Μεσογείων 45 |  Αθήνα11510

Τηλ. Κέντρο: +30 (210) 749-0400 | Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών 1540

Ώρες εξυπηρέτησης

Δευτέρα έως Παρασκευή
7.00 έως 14.30

Σχετικές Αναρτήσεις