Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών για τις αιτήσεις ενίσχυσης που κατατέθηκαν για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020

Σχετικές Αναρτήσεις