1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2925/05.04.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1307/Β΄/13.04.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.07 “Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”


Περισσότερα...............

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις