4η Τροποποίηση της αριθ. 3320/153432/07.11.2018 Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04


Περισσότερα...............

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις