ΥΑ 1608/11-5-2023 (ΑΔΑ 6ΝΕΘ4653ΠΓ-86Κ, ΦΕΚ 3223/Β/17-5-2023), που αφορά στον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ

Περισσότερα...............

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις