2η Τροποποίηση αρίθμ. 3444/08.09.2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις