Παρακολούθηση Ανάλωσης Εισαγόμενων Πρώτων Υλών Λιπασμάτων

Παρακολούθηση Ανάλωσης Εισαγόμενων Πρώτων Υλών Λιπασμάτων

foto aitisiprogrammatos 090323

 Παρακολούθηση Ανάλωσης Εισαγόμενων Πρώτων Υλών Λιπασμάτων

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάλωση της πρώτης ύλης λιπασμάτων που προκύπτει είτε μέσω μεταπώλησης, είτε μέσω μετατροπής της σε λίπασμα.

Η παρακολούθηση της πρώτης ύλης, από την απόκτησή έως και την ανάλωσή της, έχει στόχο στόχο τον έλεγχο της διακίνησης της, καθώς και την δυνατότητα άμεσης ανάκλησης παρτίδων επικίνδυνων ποσοτήτων λιπασμάτων.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης εάν είστε δημόσιος υπάλληλος

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις